Foredrag av Geoffrey Yeo, Archival appraisal in the digital era: cultivating a new professional agenda

24. januar kl 16.00 – 17.30. OsloMet og NA inviterer til Forum for arkiv og dokumentasjon, hvor vi ønsker å gi rom for den grundige samtalen.
Foredrag og diskusjon vil foregå både fysisk på OsloMet og digitalt i Zoom.

oslomet.pngForedragsholder Geoffrey Yeo; var foreleser på Arkivstudiet ved University College London. Han har stor internasjonal erfaring og kjenner det arkivfaglige miljøet godt. Han er medforfatter til boken: Managing Records: A Handbook of Principles and Practice, E. Shepherd and G. Yeo, som er pensum på arkivstudiet på OsloMet og har skrevet en rekke artikler og noen bøker som retter norsk_arkivrad_jubileumslogo_litenjpg_0.jpgseg inn mot dette temaet. Han er opptatt av hvordan de klassiske tanker om bevaring og kassasjon kan anvendes på digital dokumentasjon.

For de som ønsker å forberede seg kan denne anbefales:
Geoffrey Yeo, Information, records, and the philosophy of speech acts, finnes I “Liquid Archives Times” (fra side 92). Kan leses på:
https://kvan.courant.nu/issue/JB/2017-12-12/edition/null/page/48?query=

Foredraget holdes på engelsk.

Tid: 24. januar kl 16.00 – 17.30   

Sted: OsloMet, seminarrom P48-P173 i Pilestredet 48, og i Zoom

Målgruppe: alle som interesserer seg for tenkning om dokumentasjonsforvaltning, arkivdanning eller arkivet.

For de som deltar fysisk blir det enkel servering
For de som deltar digitalt sender OsloMet lenke til forumet

Pris: Fysisk deltaking med enkel servering, kr. 250,-
         Digital deltaking, kr. 150,-

Koordinatorer: Geir Walderhaug (NA) og Anneli Sundqvist (OsloMet).

 


Forum for arkiv og dokumentasjon
Formatet er en innledning eller tekster som ligger til grunn for å nærme seg et tema. Det forutsettes at alle deltakerne har forberedt seg med tilsendt materiale. Forumet har enten et foredrag med etterfølgende spørsmål og kommentarer eller en/flere korte innledninger om avtalt tekst før diskusjonen slippes løs i grupper og plenum.

Kommende møter i Forum for arkiv og dokumentasjon:

I mars (dato kommer)
Sammenligning av forskjellige strategier for dokumentfangst i dokumentasjonsforvaltningen.
Diskusjoner med utgangspunkt i: Lappin, J., Jackson, T., Matthews, G. et al. Rival records management models in an era of partial automation. Arch Sci 21, 243–266 (2021). https://doi.org/10.1007/s10502-020-09354-9

I juni (dato kommer)
Hva er dokumentasjonsforvaltningens rolle i kunstig intelligens?
Vi tar utgangspunkt i artikkelen: Competingwith artificial intelligence – can the records and information management profession withstand the challenge? Sherry Li Xie School of Information Resource Management, Renmin University of China, Beijing, China; et.al. Records Management Journal Volume 32 Issue 2 https://www.emerald.com/insight/0956-5698.htm