Felles IKT-utvikling i kommunalsektor – fagsystemer og sak/arkivsystemer

FAD har bestilt en rapport om felles IKT-utvikling i kommunene, og den konkluderer ikke uventet med at det finnes store gevinstmuligheter ved å øke IKT-samarbeidet i kommunal sektor og mellom stat og kommune. 

Utredningen er  gjennomført av Devoteam daVinci. Fagsystem og sak/arkivsystemer er omtalt i rapporten, se bl.a. punkt 5.5.

Felles IKT-utvikling - utredning