Faglig påfyll til lunsj – erfaringer fra arbeid med opplæring

 - digitalt møte 20. juni kl. 11.-12.30

Presentasjonene fra møtet finner dere her:
Foredrag fra fag- og medlemsmøter

Faglig nettverksutvalg inviterer til lunsjmøte torsdag 20. juni.

Jan Fredrik Eidem kontorsjef ved NAV dokumentsenter, Kennet Fureli leder av dokumentsenteret i Vestland fylkeskommune, og Mone Sveia byarkivar i Drammen kommune forteller om hvordan de jobber med opplæring / kompetanseheving i sine virksomheter.

Etter innleggene åpner vi for diskusjon og erfaringsdeling.