Dokumentasjonsforvaltningen mellom barken og veden…? - delta på høringsmøte om Ytringsfrihetskommisjonens utredning

NOU 2022:9 En åpen og opplyst samtale - Ytringsfrihetskommisjonens utredning ble levert i august og sendt på høring i oktober.

Kommisjonen bruker hele kapittel 11 på å drøfte innsyn og arkivering. I denne drøftingen så er dokumentasjonsforvaltningen noe usynlig til stede. Det kan virke som kommisjonen ikke ser at vi har et selvstendig ansvar i disse prosessene og de mangler et blikk for den digitale utviklingen i forvaltningen.

NA ønsker innspill til sitt høringssvar og inviterer til digitalt høringsmøte onsdag 11. januar, kl. 08.00-10.00:

 

Endringene av rammevilkårene for ytringsfriheten i et nytt årtusen var bakgrunnen for at det ble nedsatt en Ytringsfrihetskommisjon i 2020. Kommisjonen offentliggjør sin utredning av ytringsfrihetens stilling i Norge den 15. august 2022. Rapporten inneholder en rekke forslag til tiltak som kan gi bedre rammevilkår for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Kommisjonen kommer med en rekke konkrete forslag til tiltak og lovendringer. Det er viktig at vi i dokumentasjonsforvaltningen er med å diskutere disse spørsmålene og leverer høringssvar på NOU 2022:9.

    - Innledning ved Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd 

    - Samtale i grupper og plenum

Les høringsbrev og NOU her: Høring - NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale - regjeringen.no

Alle må ha lest kapittel 1 som er sammendraget og kapittel 11 om Offentlig forvaltning

I Zoom onsdag 11. januar, 08.00-10.00