Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar

Vilde Ronge representerer NA i ICAs Section of Professional Associations (SPA). Sammen med resten av SPA-styret deltok hun på ICAs årskonferanse i Girona. Vilde har skrevet reisebrev fra turen.
Hver høst legger Riksrevisjonen frem sin rapport om revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene. Arkivverket er blant de virksomhetene som får kritikk for svakheter i informasjonssikkerheten.
Dette er tittelen på NAs høstseminar 3. og 4. november i Oslo. Temaene digitalisering og avleveringsformat står på programmet. Det er fortsatt ledige plasser, så det er bare å melde seg på!
Mediene vært fulle av budsjettnyheter etter at statsbudsjettet ble lagt frem i går. Men budsjettnyheter med betydning for arkiv har ikke akkurat dominert nyhetsbildet. Det er riktignok ingen «bomber» å finne i budsjettet, men likevel flere poenger som har med arkiv å gjøre.
Da Justisdepartementet i vår lyste ut oppdrag om evaluering av offentleglova, kom det ingen tilbud. Ny utlysning hadde frist 26. september, og nå er det kommet to tilbud. Tilbyderne er: Oxford Research AS og Red Tape Crossing AS.
Folkeuniversitetet i Midt-Norge tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer to arkivfaglige studieemner, "Langtidslagring og formidling av elektroniske arkiver" og «Arkiv og informasjonssikkerhet». Hvert emne gir 7,5 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert, men med elektronisk overføring til nettstudenter.
Norsk Arkivråd har svart på høring om forslag til endring av forskrift om IT-standarder i forvaltningen.
«Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundre» er en rykende fersk bokutgivelse som stiftelsen Arkivakademiet står bak. Boken er hovedsakelig basert på forelesninger og foredrag ved Arkivakademiet frem til 2013, og inneholder 15 arkiv- og dokumentasjonsfaglige artikler.