Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar

Leder Marianne Høiklev Tengs og oppfølgingsansvarlig Liv Heidi Siljebråten deltok som NAs representanter på ARMA-konferansen i San Diego.
Norsk Arkivråd holdt i går innlegg i Stortingets familie- og kulturkomités høring om statsbudsjettet 2015 (Prop. 1 S (2014-2015)). Norsk Arkivråd uttrykte i sitt innlegg blant annet bekymring for konsekvensene av det foreslåtte kuttet i kapittel 329 til arkivformål. Arkivverket står foran store oppgaver i 2015, og et kutt vil kunne få store ringvirkninger.
Hva svarer du når noen spør deg hva du jobber med? Hvordan synliggjør du arkivet på arbeidsplassen din? Og hvordan markedsføre arkiv overfor politikere og media? Nå er det laget en brosjyre med mange gode tips om det.
Vilde Ronge representerer NA i ICAs Section of Professional Associations (SPA). Sammen med resten av SPA-styret deltok hun på ICAs årskonferanse i Girona. Vilde har skrevet reisebrev fra turen.
Hver høst legger Riksrevisjonen frem sin rapport om revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene. Arkivverket er blant de virksomhetene som får kritikk for svakheter i informasjonssikkerheten.
Dette er tittelen på NAs høstseminar 3. og 4. november i Oslo. Temaene digitalisering og avleveringsformat står på programmet. Det er fortsatt ledige plasser, så det er bare å melde seg på!
Mediene vært fulle av budsjettnyheter etter at statsbudsjettet ble lagt frem i går. Men budsjettnyheter med betydning for arkiv har ikke akkurat dominert nyhetsbildet. Det er riktignok ingen «bomber» å finne i budsjettet, men likevel flere poenger som har med arkiv å gjøre.
Da Justisdepartementet i vår lyste ut oppdrag om evaluering av offentleglova, kom det ingen tilbud. Ny utlysning hadde frist 26. september, og nå er det kommet to tilbud. Tilbyderne er: Oxford Research AS og Red Tape Crossing AS.