Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar

Folkeuniversitetet i Midt-Norge tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer to arkivfaglige studieemner, "Langtidslagring og formidling av elektroniske arkiver" og «Arkiv og informasjonssikkerhet». Hvert emne gir 7,5 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert, men med elektronisk overføring til nettstudenter.
Norsk Arkivråd har svart på høring om forslag til endring av forskrift om IT-standarder i forvaltningen.
«Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundre» er en rykende fersk bokutgivelse som stiftelsen Arkivakademiet står bak. Boken er hovedsakelig basert på forelesninger og foredrag ved Arkivakademiet frem til 2013, og inneholder 15 arkiv- og dokumentasjonsfaglige artikler.
Norsk Arkivråd har levert svar på høring om rapporten "Gjennomgang av Norsk kulturråd".
NA har vært i kontakt med Justisdepartementet, og de opplyser om at det ikke har kommet inn noen anbud på oppdraget med å evaluere offentleglova.
I 2010 vedtok den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) en "Universal Declaration on Archives" (UDA). Erklæringen er en prinsipputtalelse om arkiv, og slår blant annet fast arkivenes viktige samfunnsrolle. Nå er UDA oversatt til norsk.
Inga Bolstad ble i statsråd i dag utnevnt som ny riksarkivar. Inga Bolstad blir den første kvinnelige riksarkivaren, og den første i nyere tid som ikke er historiker.
Utredningsgruppen som skulle gjennomgå Norsk kulturråd har kommet med sin rapport. De gir der flere anbefalinger.