Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar

Høgskolen i Oslo og Akershus, seksjon for dokumentasjons – og informasjonsforvaltning, er årets vinner av Arkivprisen. Prisen ble delt ut i dag av Svein Harberg, jurymedlem og leder for Stortingets familie- og kulturkomité.
Til høsten starter tredje kull av Arkivakademiet på Høgskolen i Oslo og Akershus opp. Søknadsfristen er 1. mars.
Norsk Arkivråd deler ut både medlemsstipender og stipender til utvikling av læremidler. Husk søknadsfristen 1. mars!
Vi inviterer til seminaret "Ta styringen!" 16. og 17. mars i Trondheim. På programmet står skytjenester, store data, bevaring/kassasjon, informasjonssikkerhet og kommunesammenslåing – alt sett i et virksomhetsstyringsperspektiv.
Årets generalforsamling går av stabelen 16. mars kl. 16 i Trondheim. Møt opp og vær med på å bestemme hva Norsk Arkivråd skal jobbe med i 2015!
Riksarkivet har nå publisert innholdet i budsjettforslaget til Kulturdepartementet. De foreslår innføring av eArkiv som en felleskomponent i offentlig forvaltning.
Det er gjort endringer i offentleglova, og § 5 annet ledd er forandret.
Konsulentselskapet CapGemini har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet skrevet en rapport om administrative tjenester i departementene. Arkiv- og dokumentasjonsfunksjonen er en av tjenestene som er vurdert.