Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar

Endelig er det kommet en norsk oversettelse av en ISO-standard som omhandler arkiv og dokumentasjonsbehandling. ISO 30300 har fått tittelen: ” Informasjon og dokumentasjon - Ledelsessystemer for dokumentasjon - Grunntrekk og terminologi”.
Norsk Arkivråd har gitt Kulturdepartementet innspill til den varslede revideringen av deler av forskriften. Vi mener at det ikke er nok med en revisjon bare av deler av den. Vi ønsker at det skal gjøres en helhetlig revisjon, og gjerne også av loven.
Vi har fått reisebrev fra Vilde Ronge, NAs representant i ICAs seksjon Section for Professional Associations (SPA).
Norsk Arkivråd har skrevet brev til Kulturdepartementet om konsekvensene av manglende styring og langtidsplanlegging av magasinkapasitet hos Arkivverket.
Riksarkivaren har vedtatt nye generelle bevarings- og kassasjonsbestemmelser for egenforvaltningssaker i statlige organer. De nye bestemmelsene trådte i kraft 1. mai.
Geir Magnus Walderhaug har sendt reisebrev fra ICAs seminar på Bali 27.04.-01.05.2015
NA har flere ganger skrevet brev til Kulturdepartementet for å minne dem på at det haster med å komme i gang med en revisjon av arkivloven med forskrifter. Nå vil endelig departementet, i samarbeid med Arkivverket, gå i gang med å revidere arkivforskriften.
Riksarkivet melder at veiledningen til bevarings- og kassasjonsbestemmelsene for kommuner og fylkeskommuner er klar.