Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar

Vi har fått reisebrev fra Vilde Ronge, NAs representant i ICAs seksjon Section for Professional Associations (SPA).
Norsk Arkivråd har skrevet brev til Kulturdepartementet om konsekvensene av manglende styring og langtidsplanlegging av magasinkapasitet hos Arkivverket.
Riksarkivaren har vedtatt nye generelle bevarings- og kassasjonsbestemmelser for egenforvaltningssaker i statlige organer. De nye bestemmelsene trådte i kraft 1. mai.
Geir Magnus Walderhaug har sendt reisebrev fra ICAs seminar på Bali 27.04.-01.05.2015
NA har flere ganger skrevet brev til Kulturdepartementet for å minne dem på at det haster med å komme i gang med en revisjon av arkivloven med forskrifter. Nå vil endelig departementet, i samarbeid med Arkivverket, gå i gang med å revidere arkivforskriften.
Riksarkivet melder at veiledningen til bevarings- og kassasjonsbestemmelsene for kommuner og fylkeskommuner er klar.
Norsk Arkivråd har skrevet brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å peke på utfordringer og muligheter som ligger i den varslede sammenslåingen til færre og større kommuner.
I en ny rapport mener Difi at meldingsutveksling på papir og e-post mellom offentlige virksomheter hindrer effektivitet, bidrar til dårligere etterlevelse av journalføringsplikten og kan føre til at taushetsbelagt informasjon kommer uvedkommende i hende. Difi anbefaler en løsning for å digitalisere meldingsutvekslingen mellom offentlige virksomheter.