Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar                                                                                               

Årets generalforsamling går av stabelen 29. mars kl. 16.00 på Felix Konferansesenter på Aker Brygge. Møt opp og vær med på å bestemme hva Norsk Arkivråd skal jobbe med i 2017!
Høringsnotat med forslag til endringer i riksarkivarens forskrift er akkurat sendt ut. Høringsfristen er 1. mai.
Norsk Arkivråd støtter en representant i ICA-seksjonen Section for Professional Associations (SPA). Vilde Ronge ble på ICA-konferansen i Seoul høsten 2016 valgt til president i SPA. SPA har medlemmer fra hele verden og alle er valgt inn som representant fra en arkivorganisasjon i sitt land. SPA, ved redaktør Bettina Joergens, har nå frisket opp sitt nyhetsbrev. I årets første nyhetsbrev (som du finner lenke til nederst i denne saken) presenteres SPAs nye styre, valgt for en fireårs periode. Styremedlemmene svarer blant annet på spørsmålet «What does make your heart beat (in a positive way) or your eyes shine as professional archivist?»
Riksrevisjonen har lagt frem forvaltningsrevisjon om digitalisering av kulturarven, og kommer med skarp kritikk
Norsk Arkivråd ved styreleder Marianne Høiklev Tengs ble som deltaker i paneldebatten på årets Samdok-konferanse bedt om å presentere sine ønsker og forventninger til arkivpolitikken, og da spesielt den politikken som er lagt til Kulturdepartementet. NAs budskap var følgende: Norsk Arkivråds ønske og forventning er at Kulturdepartementet faktisk etablerer en arkivpolitikk med relevans for andre enn dem som arbeider med arkiv ut fra et kulturvernperspektiv.
Høsten 2016 arbeidet fagpersoner fra mange offentlige virksomheter med en foranalyse om dokumentasjonsforvaltning og arkiv under Skate med Riksarkivet som tiltakseier. Sluttrapporten er nå klar og er viktig lesing for alle som er opptatt av digitaliseringen og utviklingen av dette området.
NA inviterer til dagsseminar den 29. mars 2017 med tittel "Fra byarkiv til skyarkiv". Etter seminaret avholdes generalforsamling og vi avslutter dagen med mingling/sosialt samvær og tapas.
NA mener at høringsforslaget om endringen i arkivlov § 9 og politiregisterloven faktisk er et forsøk på å endre prinsippene om en bevaringsvurdering av en fagmyndighet som i dette tilfellet er Riksarkivaren.