Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar

Det er Oxford Research som har fått oppdraget med å evaluere offentleglova. De har inngått kontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet, og har fått frist til utgangen av november neste år med å bli ferdige med arbeidet.
Kommunereformen får store konsekvenser - også for arkivdanningen. Det er grunn til å bekymre seg for om man tar hensyn til det i planleggingen. Riksarkivaren vil derfor prioritere arbeid med kommunereformen i 2015.
Høgskolen i Sør-Trøndelag er fornøyd med å ha fått midler til arkivutdanning, og de håper å ha et utdanningstilbud på plass høsten 2016. Ikke alle er like begeistret for denne satsningen.
Norsk Arkivråd har svart på høring om endringer i offentleglova som gjelder viderebruk av informasjon og gjennomføring av EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet.
NA har skrevet brev til Kulturdepartementet for å minne dem på at det haster med å komme i gang med en revisjon av arkivlova.
Vårsemesteret 2015 har Høgskolen i Oslo og Akershus et utdanningstilbud i arkivformidling. Emnet inngår i bachelorgraden i arkiv og dokumentbehandling, men er også åpent for andre enn bachelorstudenter. Emnet gir 15 studiepoeng.
Statsforvaltningen har i høst drevet jakt på tidstyver i forvaltningen. Du kan se innspillene i Difis database.
I budsjettavtalen som nå ble inngått mellom regjeringen og Venstre og KrF, er det enighet om å gi 6 millioner kroner til tilskudd til arkivutdanning ved Høgskolen Sør-Trøndelag.