Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar                                                                                               

Det har nå vært medlemsmøter i alle regionene med diskusjon og mulighet for innspill til utvalget som skal utarbeide blant annet ny arkivlov.
Regjeringen har nedsatt et lovutvalg til å revidere arkivloven. Norsk Arkivråd ønsker nå å komme med innspill til dette utvalget og ønsker din hjelp.
Arkivverket har laget en egen beta-side for utprøving av nye ideer, produkter og tjenester. Med dette ønsker de å bidra til at offentlige virksomheter legger til rette for nytenkning og samarbeid på sine fagområder.
Nyutdannede arkivarer søkes!
For 2018 får vi kr. 500.000,- i støtte fra Kulturrådet. Midlene skal i sin helhet brukes til å drive kompetansehevende arbeid blant medlemmene - innen blant annet digitalisering i dokumentasjon- og arkivforvaltning, praktisk tilnærming til kommunereform, samt internkontrollrutiner for dokumentasjon og arkiv, og tjenesteavtaler innen funksjonen.
Nå har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avgitt innstilling, og saken skal behandles av Stortinget 18. januar 2018:
Marianne Høiklev Tengs, styreleder i Norsk Arkivråd og Vilde Ronge, president for Section of Professional Associations (SPA) deltok på ICA konferansen i Mexico City.
Høyre, Frp, Venstre og Krf har i sin avtale om statsbudsjett for 2018 kuttet 30 millioner i prosjektet til nye bygg for Nasjonalbiblioteket og Arkivverket i Mo i Rana. Faseforskyvning betyr at resten av midlene kommer seinere.