Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå publisert en oppdatert veileder til eForvaltningsforskriften.
NA ønsker å spille en aktiv rolle i arbeidet med en revisjon av arkivforskriften, og har både deltatt på møte om dette hos departementet i juni og sendt inn et skriftlig innspill. 20. august har departementet innkalt deltakerne fra forrige møte til et nytt møte.
Det syvende norske arkivmøtet arrangeres 5.-6.april 2016 på Quality Hotel Expo Fornebu. Konferansen arrangeres av Riksarkivaren, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk Arkivråd.
NA har bedt om innsyn i noen av planen for overgang til Sikker digital postkasse.
Endelig er det kommet en norsk oversettelse av en ISO-standard som omhandler arkiv og dokumentasjonsbehandling. ISO 30300 har fått tittelen: ” Informasjon og dokumentasjon - Ledelsessystemer for dokumentasjon - Grunntrekk og terminologi”.
Norsk Arkivråd har gitt Kulturdepartementet innspill til den varslede revideringen av deler av forskriften. Vi mener at det ikke er nok med en revisjon bare av deler av den. Vi ønsker at det skal gjøres en helhetlig revisjon, og gjerne også av loven.
Vi har fått reisebrev fra Vilde Ronge, NAs representant i ICAs seksjon Section for Professional Associations (SPA).
Norsk Arkivråd har skrevet brev til Kulturdepartementet om konsekvensene av manglende styring og langtidsplanlegging av magasinkapasitet hos Arkivverket.