Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar

I en ny rapport mener Difi at meldingsutveksling på papir og e-post mellom offentlige virksomheter hindrer effektivitet, bidrar til dårligere etterlevelse av journalføringsplikten og kan føre til at taushetsbelagt informasjon kommer uvedkommende i hende. Difi anbefaler en løsning for å digitalisere meldingsutvekslingen mellom offentlige virksomheter.
Les hva Riksarkivet sier om det
Fram til 22. april får du plutselig litt å gjøre! 8. april sendte arkivverket ut et spørreskjema til statsforvaltningen der de ber om detaljert oversikt over «det fysiske og elektroniske arkivmaterialet som finst i statsforvaltninga, også gir ei oversikt over materiale som ein ventar vert produsert i tida framover.» Riksarkivet er plutselig blitt fullt, og det er innført avleveringsstopp!
Høgskolen i Oslo og Akershus, seksjon for dokumentasjons – og informasjonsforvaltning, er årets vinner av Arkivprisen. Prisen ble delt ut i dag av Svein Harberg, jurymedlem og leder for Stortingets familie- og kulturkomité.
Til høsten starter tredje kull av Arkivakademiet på Høgskolen i Oslo og Akershus opp. Søknadsfristen er 1. mars.
Norsk Arkivråd deler ut både medlemsstipender og stipender til utvikling av læremidler. Husk søknadsfristen 1. mars!
Vi inviterer til seminaret "Ta styringen!" 16. og 17. mars i Trondheim. På programmet står skytjenester, store data, bevaring/kassasjon, informasjonssikkerhet og kommunesammenslåing – alt sett i et virksomhetsstyringsperspektiv.
Årets generalforsamling går av stabelen 16. mars kl. 16 i Trondheim. Møt opp og vær med på å bestemme hva Norsk Arkivråd skal jobbe med i 2015!