Stillingsannonser

Her vil Norsk Arkivråd legge ut relevante stillinger.
Ønsker du at vi skal publisere din stillingsannonse - send logo i jpg-format, og annonseteksten i word-format, til postmottak@arkivrad.no. Det er gratis å annonsere.

Abonner på RSS

Dokumentasjonssenteret søker deg som ser helheten i dokumentasjonsforvaltningen i en digital hverdag. Undervisningsbygg er en kunnskapsbedrift som tilrettelegger for informasjons- og dokumentflyt, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling. Du ser muligheter og gevinster av effektive integrasjoner mellom fagsystemer og arkivløsning. Du ønsker å bidra til å videreutvikle arbeidsprosesser og løsninger for samhandling. Du vil inngå i et team bestående av fire fast ansatte medarbeidere som jobber allsidig. Daglige oppgaver innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning blir ivaretatt av alle. Vi samarbeider nært med bl.a. seksjonene IKT, Kvalitet og HR, samt kjerneområdene i avdelingene Prosjekt og Eiendom.
Fast stilling som IKT-arkivar. Stillingen vil ha ansvar for faglig arbeid knyttet til digitalt depot og du vil være en aktiv medvirker til videreutvikling av en unik arkivinstitusjon.