Stillingsannonser

Her vil Norsk Arkivråd legge ut relevante stillinger. Ønsker du at vi skal publisere din stillingsannonse -
send logo i jpg-format, og annonseteksten i word-format, til postmottak@arkivrad.no
Det er gratis å annonsere.

Abonner på RSS

Vi trenger deg som er dyktig i arkivfaget, har erfaring, kan være modig og som gir solid støtte underveis. Du ser på deg selv som en allrounder i arkivfaget, og vet at du får en viktig rolle i hvordan organisasjonen skal huske og samhandle i framtiden.
Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Bergen bystyres visjoner for arkiv er at alle bergensere skal være aktive medeiere i byens arkiv. Institusjonen...