Stillingsannonser

Her vil Norsk Arkivråd legge ut relevante stillinger. Ønsker du at vi skal publisere din stillingsannonse -
send logo i jpg-format, og annonseteksten i word-format, til postmottak@arkivrad.no
Det er gratis å annonsere.

Abonner på RSS

Arkiv og journalføringsseksjonen er en avdeling med 7 ansatte. I avdelingen har vi nå ledig vikariat som arkivleder, med mulighet for forlengelse og/eller fast ansettelse.
Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt...