Stillingsannonser

Her vil Norsk Arkivråd legge ut relevante stillinger.
Ønsker du at vi skal publisere din stillingsannonse - send logo i jpg-format, og annonseteksten i word-format, til postmottak@arkivrad.no. Det er gratis å annonsere.

Abonner på RSS

Fast stilling som IKT-arkivar. Stillingen vil ha ansvar for faglig arbeid knyttet til digitalt depot og du vil være en aktiv medvirker til videreutvikling av en unik arkivinstitusjon.
Seniorrådgiver dokumentforvaltning og arkiv. Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker å skape gode digitale løsninger for dokumentforvaltning og arkiv, som bidrar til smartere og mer effektiv oppgaveløsning som gjøre hverdagen enklere for ledere og ansatte i FHI. Vi har også behov for en leverandørkoordinator som skal følge opp arkivtjenestene som leveres fra Norsk Helsenett (NHN).
Er du strukturert, god på samhandling og har erfaring med fremtidsrettet arkiv? Da kan du være vår nye arkivansvarlig! Arkivansvarlig i Norconsult AS skal ha ansvar for våre arkiver fra oppdragsvirksomheten, brukerstøtte og arkivfaglig rådgivning. Du vil være med på å utvikle en ny, spennende stilling i en stor og kompleks virksomhet.