Kommende aktiviteter:

Workshops region Øst - Innspill til arkivlovutvalget

Dato: 
Onsdag 29. november til Onsdag 06. desember

NA inviterer medlemmer i Region øst til å delta på workshop for å utvikle innspill som grunnlag for NA sin lobbyvirksomhet mot utvalget.

Alle har vel fått med seg at regjeringen har nedsatt et utvalg for å vurdere arkivloven.
NA er kritiske til at ingen av utvalgets medlemmer representerer arkivdanning. Derfor må NA selv produsere innspill til utvalgets arbeid for å forsøke å påvirke dagsorden for utvalgets vurderinger. I utvalgets mandat står det at utvalget skal også innhente synspunkter fra et utvalg berørte instanser om erfaringer med praktiseringen av arkivregelverket, herunder fagmiljøer med kjennskap til digitalisering av offentlig sektor og representanter fra IKT-sektoren, samt relevante organisasjoner med særskilt interesse i arkivdanning, -bevaring og bruk. Du finner mer informasjon om utvalget her.

Det arrangeres tre workshoper med hvert sitt hovedtema:

A) Onsdag 29.11.17 kl 14 – 17, i Oslo Byarkiv : overordnede spørsmål
Hvilken lov trenger vi? En egen lov for dokumentasjonsforvaltning og en for arkivdepot? Hva er forholdet til andre lover? Hvordan sørge for at offentlige organ faktisk dokumenterer sin egen virksomhet? Trenger vi reguleringer for privat dokumentasjonsforvaltning?
Koordinatorer: Jorunn Bødtker og Geir Walderhaug

B) Fredag 01.12.17 kl 09 – 12, i Universitetsgt. 20 : daglig arkivdanning
Hva er problemet med journalføring? Sier lov og forskrift for mye eller for lite? Journalføring og innsyn gir oss problemer og utfordringer, og kan de løses i lov og forskrift? Hvordan skal dokumentfangst beskrives i lov og forskrift?
Koordinatorer:  Liv Heidi Siljebråten

C: Onsdag 06.12.17 kl 09 -12 i Universitetsgt. 20 : elektronisk arkivdanning
Hva mener vi med arkivsystemer? Hvordan bør sammenhengen mellom arkiv og saksbehandling forstås i loven, eller bør det reguleres i forskriften eller i Noark -standarden? Hvordan skal fagsystemer nedfelles i lovverket?
Koordinatorer: Anja Jergel Vestvold og Geir Walderhaug

Det er plass til 20 deltakere på hver workshop.

Påmeldingsskjema har et felt hvor vi ber dere si noe om hovedinteresse. Ved stor pågang vil vi begrense deltakelsen så den gir en god spredning av enheter og fagområder.

Ved spørsmål kontakt Norsk Arkivråds sekretariat på 22 20 28 90 eller postmottak@arkivrad.no.

Sider