Kommende aktiviteter:

Frokostmøte i Oslo 26. september

Dato: 
Tirsdag 26. september

TEMA: Høring utkast til ny personopplysningslov
– gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett
«Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett. … Videre foreslår departementet lovbestemmelser som utfyller bestemmelsene i forordningen.Frist for å sende inn høringssvar er 16. oktober 2017.»

NA Region øst inviterer til medlemsmøte for å belyse hvordan den nye personopplysnngsloven og forordningen griper inn i arkivdanningens hverdag. Vi har gjennomført en intern workshop på forhånd for å få fram de problemstilinger som er viktig for oss.

Det blir innledning fra førsteamanuensis  Herbjørn Andresen om forordningen
og kommentarer fra flere i NA
og muligheter for spørsmål og diskusjon fra salen.

Du finner høringsdokumentene her.

Deltakelse koster kr 350,- for medlemmer, kr 450,- for ikke-medlemmer.

Påmelding innen 22. september  

Det er plass til 70 deltakere på dette frokostmøte.

Sted: Studentforbundet Universitetsgt. 20, (inngang mellom Subway og Texburger)

Sider