Kommende aktiviteter:

Arkivteoretisk kollokvium

Dato: 
Onsdag 10. oktober til Onsdag 07. november

Arkivteoretisk kollokvium – Archives in Liquid

10. oktober, 24. oktober og 7. november

NA Region øst og OsloMet inviterer igjen til et kollokvium, den grundige samtalen. Formatet er tekster som ligger til grunn for å nærme seg temaet. Det forutsettes at alle deltakerne har lest tekstene. Kollokvien begynner med en kort innledning og deretter slippes diskusjonen løs.

Den nederlandske arkivarforening (KVAN) publiserte i fjor en artikkelsamling som årbok på sine nettsider. Her introduseres emner til viktige diskusjoner:
        “Our conviction is that paradigms and concepts that formed the basis of
         recordkeeping in the analogue world have lost their central place.
         Attempts to create a new paradigm or a new overall concept on
         archives in the digital information society have not yet been
         convincing.This reflects our liquid times, which the archival
         profession is also going through.”
Vi tar utgangspunkt i noen av artiklene og inviterer til diskusjon.
(Koordinatorer: Geir Walderhaug, Anneli Sundquist og Leiv Bjelland.)

Onsdag 10. oktober
Geert-Jan van Bussel: The Theoretical Framework for the ‘Archive-As-Is’. An Organization Oriented View on Archives.
Part I. Setting the Stage: Enterprise Information Management and Archival Theories
Part II. An Exploration of the ‘Archive-As-Is’ Framework

Onsdag 24. oktober
Fiorella Foscarini and Juan Ilerbaig: Intertextuality in the Archives
Geoffrey Yeo: Information, records, and the philosophy of speech acts

Onsdag 07. november
Oppsummering og diskusjon om hva dette kan bety for praksis i dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning. Klarer vi å endre vår praksis og hva ønsker vi å oppnå?

Tekstene finnes I “Liquid Archives Times” og kan lastes ned på:
https://oapen.org/search?identifier=641001
Det forutsettes at alle deltakerne har lest tekstene.

Målgruppe: alle som interesserer seg for teori om dokumentasjonsforvaltning, arkivdanning eller arkivet.
Praktisk: Kollokvien starter med servering av pizza og litt kaffe. Derfor er det viktig med påmelding. Ingen deltakeravgift.
Tid: kl 17.00 – 19.30    Sted: OsloMet, Pilestredet 48
   (– bygget stenges før dette begynner så det vil bli tilsendt info om adgang til påmeldte)

Påmelding innen 05.10.2018.

Velkommen!

Fagmøte - Tjenesteavtaler for offentlig dokumentasjonsforvaltning

Dato: 
Torsdag 01. november til Torsdag 29. november

Norsk Arkivråds regioner inviterer til
"Fagmøte - Tjenesteavtaler for offentlig dokumentasjonsforvaltning"

Norsk Arkivråd ønsker å øke kjennskapen og kunnskapen med å etablere tjenesteavtaler for leveranse av dokumentasjonsforvaltningstjenester. Utviklingen i blant annet offentlig sektor går mot større enheter og fokus på økt produktivitet. På bakgrunn av erfaringer fra to offentlige virksomhetsområder som har etablert tjenesteavtaler for leveranse og kjøp av dokumentasjonsforvaltningen legger fagmøtene opp til en introduksjon til temaet koblet til erfaringsdeling om tjenesteavtaler for denne typen tjenester.

Målgruppe: Samlingen vil være av interesse for alle som er involvert i denne typen avtale enten i dag eller i nær fremtid. Ved å dele erfaringer håper vi at deltakerne får med seg gode argumenter til diskusjoner enten man er kunde eller leverandør, og samtidig verktøy for å etablere gode avtaler.

Mål: Målet med fagmøtene er å gi en grunnleggende forståelse for hvordan man kan benytte tjenesteavtaler for dokumentasjonsforvaltning. Noen av spørsmålene som blir belyst er:

 • Hva er en tjenesteavtale?
 • Hvordan kan man definere arkiv- og dokumentasjonsforvaltningstjenestene?
 • Hvordan kan man prise/utgiftsføre tjenestene?
 • Hvilke erfaringer har offentlige virksomheter med å benytte tjenesteavtaler?

Innhold: Fagmøtene vil ledes av noen som har konkret erfaring med å utarbeide og prise tjenesteavtaler innenfor offentlig dokumentasjonsforvaltning. Samlingen gjennomføres med en blanding av deling av erfaring og teori, diskusjon i grupper og i plenum.

Emner som tas opp:

 • Hva er en tjenesteavtale og hva kan de brukes til?
 • efinere tjenestene på en god måte
 • Prise tjenestene
 • Oppsummerende betraktninger
 • Spørsmål og svar

Pris: Gratis

Påmelding: Det er begrenset antall plasser i alle regionene, så meld deg på tidlig. Se ellers de ulike påmeldingsfristene og pass på at du melder deg på riktig sted.

Datoer: Det vil bli gjennomført et fagmøte på ca. 3,5 timer i henholdsvis Kristiansand, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Oslo: 1.11. kl. 9.00-13:30 (lunsj kl. 11:30-12:30)
v/ André Neergaard, Norges-Bank &
   Camilla Helene Fari, Direktoratet for e-helse

 • Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo
 • 35 plasser Dette møtet er dessverre fulltegnet. Sender du inn påmeldingsskjema setter vi deg på venteliste.
 • Påmeldingsfrist 24.10.  PÅMELDING TIL FAGMØTE I OSLO

 
Trondheim: 21.11. kl. 12:30-16:30 (inkludert enkel servering)
v/ André Neergaard, Norges-Bank &
    Marianne Høiklev Tengs , Norsk Helsenett

 

Bergen: 28.11. kl. 10:30-14:30 (lunsj kl. 11:30-12:30)
v/ André Neergaard, Norges-Bank &
   Camilla Helene Fari, Direktoratet for e-helse

 

Tromsø: 29.11. kl. 11:30-16:00 (lunsj kl. 11:30-12:30)
v/ André Neergaard, Norges-Bank &
    Marianne Høiklev Tengs , Norsk Helsenett

 

Kristiansand: Dato kommer

Sider