Kommende aktiviteter:

Frokostmøte i Oslo 6. mars 2018

Dato: 
Tirsdag 06. mars

Tirsdag 6. mars 2017 – kl. 09:00
(Frokost serveres fra 08:30 - ferdig innen kl. 11:30)

TEMA: IKT-sikkerhet
– nytt utvalg skal vurdere lovendringer

«Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal se på regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet. Målsettingen er økt IKT-sikkerhet.      Utvalget skal vurdere hvorvidt det eksisterende regelverket på IKT-sikkerhetsområdet er godt nok, og om dette ivaretar de nye digitale samfunnsutfordringene. Utvalget skal også vurdere organisatoriske spørsmål og andre virkemidler enn de rent rettslige for å styrke IKT-sikkerheten. Utvalget skal eventuelt også foreslå konkrete rettslige og organisatoriske endringer på IKT-sikkerhetsområdet.»

Nok en lov? Vi vet at det er mange lover som er viktig for oss i dokumentasjons-forvaltningen, vi kan alle liste dem opp. Men, kanskje er denne loven vel så viktig som de kommende endringer av arkivloven? Når alle våre verktøy i praksis er IKT baserte så må vi også ha fokus på denne sikkerheten. Men hva betyr nå egentlig IKT-sikkerhet? Og hvem sitter med dette ansvaret?

Innledninger:
•    Hvordan skal arkivaren tenke sikkerhet i et endrende teknologisk
     landskap?
Førsteamanuensis Thomas Södring,  OsloMet
•    IKT-sikkerhet for arkivarer. Hva har IKT-sikkerhet å gjøre med
     dokumentasjonsforvaltning? Hvorfor holder det ikke at IKT-avdelingen
     sysler med IKT-sikkerhet? Hvordan kan IKT-sikkerhet bli inkludert i
     arkivplanen.
Senior Consulting Manager, Kristine Synnøve Brorson, Sopra Steria
•    Vi jobber med en innledning fra utvalget i tillegg.

Muligheter for spørsmål og diskusjon fra salen.

  Mer om utvalget her.

Deltakelse koster kr. 350,- for medlemmer, og kr. 450,- for ikke-medlemmer

Påmelding innen 2. mars  

Det er plass til 70 deltakere på dette frokostmøte.

Sted: Studentforbundet Universitetsgt. 20, (inngang mellom Subway og Texburger)

Medlemsmøte i Trondheim 22. mars 2018

Dato: 
Torsdag 22. mars

TEMA: Reviderte forskrifter pr. 01.01.2018:
- Arkivforskriften
- Riksarkivarens forskrift

Program:
Fra 01.01.2018 trådte både ny Arkivforskrift og Riksarkivarens nye forskrift i kraft. Styret i region Midt-Norge gjennomgår endringer og hva som er nytt i begge forskriftene.

TID:       Torsdag, 22. mars 2018 kl. 14.00-16.00
STED:    Domstoladministrasjonen, Dronningensgt. 2

Enkel servering.

Pris:   Medlemmer kr. 150,-
           Ikke medlemmer kr. 250,-

Målgruppe: arkivledere og alle som jobber med arkiv.

Bindende påmelding innen 19. mars 2018

Velkommen!

Her finner du informasjon om alle planlagte medlemsmøter i Norsk Arkivråd

Dato: 
Mandag 31. desember

Scroll nedover for å finne møtet i din region.

Sider