Kommende aktiviteter:

Fagmøte - Tjenesteavtaler for offentlig dokumentasjonsforvaltning

Dato: 
Torsdag 01. november til Onsdag 09. januar

Norsk Arkivråds regioner inviterer til
"Fagmøte - Tjenesteavtaler for offentlig dokumentasjonsforvaltning"

Tromsø: 29.11.
Kristiansand: 9.01.
(scroll nedover for mer informasjon og påmelding)

Norsk Arkivråd ønsker å øke kjennskapen og kunnskapen med å etablere tjenesteavtaler for leveranse av dokumentasjonsforvaltningstjenester. Utviklingen i blant annet offentlig sektor går mot større enheter og fokus på økt produktivitet. På bakgrunn av erfaringer fra to offentlige virksomhetsområder som har etablert tjenesteavtaler for leveranse og kjøp av dokumentasjonsforvaltningen legger fagmøtene opp til en introduksjon til temaet koblet til erfaringsdeling om tjenesteavtaler for denne typen tjenester.

Målgruppe: Samlingen vil være av interesse for alle som er involvert i denne typen avtale enten i dag eller i nær fremtid. Ved å dele erfaringer håper vi at deltakerne får med seg gode argumenter til diskusjoner enten man er kunde eller leverandør, og samtidig verktøy for å etablere gode avtaler.

Mål: Målet med fagmøtene er å gi en grunnleggende forståelse for hvordan man kan benytte tjenesteavtaler for dokumentasjonsforvaltning. Noen av spørsmålene som blir belyst er:

 • Hva er en tjenesteavtale?
 • Hvordan kan man definere arkiv- og dokumentasjonsforvaltningstjenestene?
 • Hvordan kan man prise/utgiftsføre tjenestene?
 • Hvilke erfaringer har offentlige virksomheter med å benytte tjenesteavtaler?

Innhold: Fagmøtene vil ledes av noen som har konkret erfaring med å utarbeide og prise tjenesteavtaler innenfor offentlig dokumentasjonsforvaltning. Samlingen gjennomføres med en blanding av deling av erfaring og teori, diskusjon i grupper og i plenum.

Emner som tas opp:

 • Hva er en tjenesteavtale og hva kan de brukes til?
 • efinere tjenestene på en god måte
 • Prise tjenestene
 • Oppsummerende betraktninger
 • Spørsmål og svar

Pris: Gratis

Påmelding: Det er begrenset antall plasser i alle regionene, så meld deg på tidlig. Se ellers de ulike påmeldingsfristene og pass på at du melder deg på riktig sted.

Datoer: Det vil bli gjennomført et fagmøte på ca. 3,5 timer i henholdsvis Kristiansand, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Oslo: 1.11.2018 kl. 9.00-13:30 (lunsj kl. 11:30-12:30)
v/ André Neergaard, Norges-Bank &
   Camilla Helene Fari, Direktoratet for e-helse

 • Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo
 • Påmeldingsfrist 24.10.

 
Trondheim: 21.11.2018 kl. 12:30-16:30 (inkludert enkel servering)
v/ André Neergaard, Norges-Bank &
    Marianne Høiklev Tengs , Norsk Helsenett

 • Arkivsenteret på Dora, Maskinistgata 1, 7042 Trondheim
 • Påmeldingsfrist 15.11.

 

Bergen: 28.11.2018 kl. 10:30-14:30 (lunsj kl. 11:30-12:30)
v/ André Neergaard, Norges-Bank &
   Camilla Helene Fari, Direktoratet for e-helse

 • Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen
 • Påmeldingsfrist 20.11

 

Tromsø: 29.11.2018 kl. 11:30-16:00 (lunsj kl. 11:30-12:30)
v/ André Neergaard, Norges-Bank &
    Marianne Høiklev Tengs , Norsk Helsenett

 

Kristiansand: 9.01.2019 kl. 10:00 - 14:30 (lunsj kl. 11:30 - 12:30)
v/ André Neergaard, Norges-Bank &
   Camilla Helene Fari, Direktoratet for e-helse

Sider