Kurs- og seminarplan

Kursplanen for 2019 vil bli publisert på disse sidene fortløpende.
I tillegg vil det sendes invitasjoner gjennom vårt informasjonsbrev.

Kurs:

(25. april i Oslo)
(24. september til 25. september i Oslo)
(18. september til 19. september i Oslo)
(26. april i Oslo)
(05. november til 06. november i Oslo)
(12. februar til 13. februar i Oslo)
(10. september til 11. september i Oslo)
(19. november til 20. november i Oslo)