Regionene

Norsk Arkivråd er inndelt i fem regioner. Regionsavdelingene skal, ifølge NAs vedtekter, arbeide for å fremme kontakt, faglig utvikling og rekruttering i regionen. Regionsutvalgene utarbeider i forkant av generalforsamlingen utkast til handlingsplan og årsmelding fra regionsutvalget.

Region Nord: Finnmark, Troms og Nordland
Region Midt-Norge: Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
Region Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
Region Sør: Vest - og Aust-Agder, Telemark og Vestfold
Region Øst: Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold, Hedmark og Oppland

Du finner mer info om medlemsmøter osv, samt oversikt over de respektive styrene ved å klikke deg inn på regionene.

Foredrag fra regionenes medlemsmøter og artikler fra kollokvium

Regionene

Norsk Arkivråd er inndelt i fem regioner. Regionsavdelingene skal, ifølge NAs vedtekter, arbeide for å fremme kontakt, faglig utvikling og rekruttering i regionen. Regionsutvalgene utarbeider i forkant av generalforsamlingen utkast til handlingsplan og årsmelding fra regionsutvalget.

Region Nord: Finnmark, Troms og Nordland
Region Midt-Norge: Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
Region Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
Region Sør: Vest - og Aust-Agder, Telemark og Vestfold
Region Øst: Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold, Hedmark og Oppland

Du finner mer info om medlemsmøter osv, samt oversikt over de respektive styrene ved å klikke deg inn på regionene.

Foredrag fra regionenes medlemsmøter og artikler fra kollokvium