Prosessanalyse for dokumentasjonsforvaltning

 - et digitalt kurs over to dager, 29. og 30. april 2021
 

Kartlegging og analyse av prosesser kan brukes til veldig mye forskjellig. For deg som jobber med dokumentasjonsforvaltning og arkiv er det å kjenne prosesser et godt utgangspunkt for identifisere behov for dokumentasjon, identifisere flaskehalser, identifisere risiko og forbedringsmuligheter samt effektivisere egne og andres rutiner.

For å gjennomføre prosessanalyse trenger du en verktøykasse. Kurset gir en praktisk tilnærming til bruk av Norsk Arkivråd sin verktøykasse for Prosessanalyse for dokumentasjonsforvaltning.

Kurset passer for deg som har erfaring fra dokumentasjonsforvaltning, men krever ingen spesielle forkunnskaper i prosessarbeid.

•    Kurset bygger på tenkningen i ISO/TR 26122:2008 og vi anbefaler at deltagerne
      har tilgang til denne.
•    Kurset bygger på bruk av BPMN til prosessbeskrivelse. BPMN gjennomgås i
      kurset.

Kurset legger stor vekt på praktiske øvelser underveis og vil benytte seg av digitale grupperom og digitale tavler. Det forutsettes at deltakerne bidrar i gruppene muntlige og skriftlige refleksjoner.
 

Arbeidsmåte:
Forelesninger og gruppearbeid i digitale rom.

Det legges opp til aktiv bruk av grupperom for refleksjoner og øvingsoppgaver. Deltakelse i gruppediskusjonene er en forutsetning for å få utbytte av kurset.
Under gruppearbeid er det en forutsetning at deltakerne har på kamera slik at interaksjonen innad i gruppen blir maksimal.

Vi sender kursbevis på e-post til de som har deltatt på hele kurset.

Kursholdere:
Anja Jergel Vestvold, leder av dokumentarkivet i NRK
Morten Brøten, underdirektør Informasjonsforvaltningsseksjonen i Finansdepartementet
Geir Magnus Walderhaug, rådgiver, seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon ved Universitetet i Oslo
Lise Storfjord, arkivleder i Forsvarets forskningsinstitutt

Dagsrytme
Torsdag 29. april
09:00-11:15  Undervisning
ca. 11:15-11:45  Lunsjpause
11.45-14-00  Undervisning

Fredag 30. april
09:00-11:15  Undervisning
ca. 11:30-12:00  Lunsjpause
12:00-14:30  Undervisning

Kurssted:
Digitalt kurs i Zoom
Lenke og passord vil bli sendt deltakerne før kursdag.
 
Kursavgift:

kr. 4.600,-    for Norsk Arkivråds medlemmer
kr. 5.600,-    for ikke-medlemmer

Løpende påmelding.
 
Har du spørsmål -

kontakt Norsk Arkivråds sekretariat
postmottak@arkivrad.no

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.