Noark

19. til 20. november 2019 i Oslo

Emner som tas opp på kurset:

 • Noark-standarden – bakgrunn og utvikling fra kravspesifikasjon til standard
 • Noark sett i lys av NOU’en og forslaget til ny arkivlov
 • Standarden sett opp mot tilgjengelige løsninger i markedet
 • Standardisering som virkemiddel – formål og avgrensning
 • Noark metadata og informasjonsmodell – standarden som grunnlag for å tilfredsstille egne dokumentasjonskrav og -behov
 • Informasjonsforvaltning og dokumentasjonsforvaltning – hvordan bruke standarden som støtte ved anskaffelse og utvikling av løsning
 • Behovskartlegging, -analyse og definering
 • Hvordan bruke Noark 5 i arbeidet med en kravspesifikasjon
 • Litt om selve anskaffelsesprosessen, skriving av kontrakt, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Mål: Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om hvordan Noark-standarden kan brukes i informasjons- og dokumentasjonsforvaltningen i egen virksomhet, og ha kompetanse til å stille relevante krav for anskaffelse av løsninger basert på standarden.

Målgrupper: Arkivledere, systemadministratorer, arkivmedarbeidere, IT-ansvarlige, informasjonsarkitekter, virksomhetsarkitekter og andre som er involvert i anskaffelse, drift og bruk av elektronisk dokumenthåndtering.

Arbeidsmåter:

 • Forelesninger
 • Arbeidsgrupper

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:

 • Øivind Kruse, Arkivverket
 • Bjørn Kummeneje, prosjektleder

Dagsrytme:
Tirsdag 19. november:
10.00-11.30 Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Onsdag 20. november:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-15.30  Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.