Internkontroll for dokumentasjonsforvaltning

14. og 15. juni i Oslo, på Felix Konferansesenter

Arkivforskriften § 4 sier at «arkivarbeidet skal omfattes av organets internkontroll», men det er ikke gitt nærmere bestemmelser eller veiledning om hva det kan betyr.
Dette kurset omhandler metode og teori om hvordan din virksomhets internkontroll kan utvikles og gjennomføres, og ikke sammenhengem mellom arkivplan og internkontroll*). Vi baserer oss på beste praksis og internasjonale standarder.

Tema som skal behandles:
Hva er internkontroll for dokumentasjonsforvaltning?
•  Hvem skal involveres i internkontroll?
•  Hvordan implementere internkontroll for dokumentasjonsforvaltning? Inkludert lederforankring
•  Hvilke områder kan inkluderes i aktiviteter knyttet til internkontroll

Undervisningsmål:
At deltakerne kan planlegge og gjennomføre internkontroll aktiviteter for dokumentasjonsforvaltningen.

Arbeidsmetode:
Det vil være både klasseromsundervisning og gruppearbeid som forutsetter aktiv deltaking fra alle.

Det skal det besvares en hjemmeoppgave.  Dette krever framhenting av noe informasjon om egen organisasjon, og er en viktig forberedelse til kurset og ikke minst gruppearbeidet. Oppgaven skal være besvart en uke før oppstart. Det vil ikke bli gitt utsettelse. Deltakelse forutsetter besvart oppgave.

Kursinstruktører:
- Geir Magnus Walderhaug, pensjonist (tidligere Universitetet i Oslo)
- Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet

Deltakelse
Dokumentasjon på kursdeltakelse sendes ut kun til de som deltar på hele kurset.

Innlevering av besvarelse før kursstart
Det kreves aktiv deltakelse i gruppearbeid og i undervisningssituasjonen. En kartlegging – «hjemmeoppgave» må være innlevert før kursstart. Denne vil bli referert til i undervisning og anvendes i noe av gruppearbeidet.
Hjemmeoppgaven sendes tre uker før kurset.

Dagsskisse:
Onsdag 14. juni
10.00 Kursstart
11.30-12.30 Lunsj
12.30
Undervisning: Kontekstanalyse og planlegging
16.30 Slutt for dagen

Torsdag 15. juni
09.00 Start
Undervisning: Kontinuerlig forbedring
11.30-12.15 Lunsj
12.15
Undervisning: Gjennomføring av tiltak
Undervisning: Hvordan få til lederforankring
15.30 Slutt
 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.

*) Selve arkivplanen og sammenhengen med internkontroll vil kommenteres på dette kuset, mens den dype gjennomgang av arbeidet med arkivplan foregår i kurset «Modernisering av arkivplan».

NA har en gruppe kurs som inngår i en sammenheng men som ikke forutsetter at de tas i noen rekkefølge. Metode kurs i prosessanalyse, risikovurdering og internkontroll fokuserer på hvordan oppgaver gjennomføres. I kurset «Modernisering av arkivplan» er derimot fokus på hva man bruker resultatet av disse oppgavene til.