«Instruks for arkivdokumenter» - et krav i Riksarkivarens forskrift § 3.2

 - et kort digitalt kurs i Zoom den 12. september, fra kl. 09.00-11.30
 

Kravet om instruks er sentralt i forskriften etter endringen i 2018, og undersøkes alltid i forbindelse med tilsyn. Paragrafen er omfattende og mange lurer på hva som faktisk skal innlemmes i en slik instruks. Denne gjennomgangen tilbyr deg å reflektere over hvordan det kan løses.
Kurset gir en praktisk tilnærming til å utarbeide en slik instruks for dokumentasjons-forvaltning. Vi ser nøyere på kravene i lov og forskrift supplert med kommentarer i tilsynsrapporter. Det settes søkelys på noen uklare punkter og hvordan det digitale materialet skal inkluderes helt ut. 

Aktuelle temaer er:

  • Hvorfor en instruks?
  • Oversikt over rutiner
  • Delegering av ansvar
  • Arkivrettigheter i organisasjonen
  • Hva med fagsystemer?
  • Instruksens plass i arkivplan og internkontroll

Kurset passer for deg som har noe erfaring fra dokumentasjonsforvaltning.

Arbeidsmåte:

Etter innledende undervisning legges det opp til aktiv bruk av digitale grupperom i Zoom for diskusjon og øving. Deltakelse i gruppediskusjonene er en forutsetning for å få utbytte av kurset.
Under gruppearbeidet skal deltakerne ha kamera på slik at interaksjonen innad i gruppen blir maksimal.

Vi sender kursbevis på e-post til de som har deltatt på hele kurset.

Kursholder:
Geir Magnus Walderhaug

Tid:
Tirsdag 12. september kl. 09.00–11.30 

Kurssted:
Digitalt kurs i Zoom
Lenke og passord vil bli sendt deltakerne før kursdag.
 
Kursavgift:
kr. 1.500,-    for Norsk Arkivråds medlemmer
kr. 2.500,-    for ikke-medlemmer

Løpende påmelding.
 
Har du spørsmål -
kontakt Norsk Arkivråds sekretariat
postmottak (a) arkivrad.no
Telefon: 94 09 88 80

 

 Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.