Innføring i enkel bruk av risikoanalyse for dokumentasjonsforvaltning

 - et digitalt kurs den 22. mars, fra kl. 09.00-15.00
 

Lenke til kurset i Zoom samt materiell til kursdagen ble sendt alle påmeldte mandag morgen.
Har du ikke mottatt dette - sjekk i mappen for søppelpost.

Kartlegging og analyse av risiko er grunnlag for mange beslutninger i en virksomhet. For deg som jobber med dokumentasjonsforvaltning og arkiv er en risikoanalyse et godt utgangspunkt for å:

  • vurdere risiko når dokumentasjon skal samles,
  • identifisere forbedringsmuligheter
  • vurdere effektivitet av egne og andres rutiner

Kurset gir en praktisk tilnærming til forståelse av risiko, samt eksempel på verktøy for Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) i dokumentasjonsforvaltningen.

Kurset passer for deg som har erfaring fra dokumentasjonsforvaltning, men ikke har erfaring med risikoanalyser.

Arbeidsmåte:
Det legges opp til aktiv bruk av grupperom for diskusjon og øvingsoppgaver. Deltakelse i gruppediskusjonene er en forutsetning for å få utbytte av kurset.
Det forutsettes at deltakerne bidrar i gruppene med både muntlige og skriftlige refleksjoner. Under gruppearbeidet skal deltakerne ha kamera på slik at interaksjonen innad i gruppen blir maksimal.

     Det skal gjennomføres en hjemmeoppgave som blir tilsendt etter påmelding.
     Denne vil kreve 30-60 minutters arbeid.

Vi sender kursbevis på e-post til de som har deltatt på hele kurset.

Kursholdere:
Geir Magnus Walderhaug
Ellen Margrethe Pihl Konstad

Tid:
Onsdag 22. mars kl. 09:00 –15.00 

Kurssted:
Digitalt kurs i Zoom
Lenke og passord vil bli sendt deltakerne før kursdag.
 
Kursavgift:
kr. 2.600,-    for Norsk Arkivråds medlemmer
kr. 3.600,-    for ikke-medlemmer

Løpende påmelding.
 
Har du spørsmål -
kontakt Norsk Arkivråds sekretariat
postmottak (a) arkivrad.no
Telefon: 94 09 88 80

 

 Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.