Høstseminaret 2023

Presentasjonene fra seminaret publiseres her - Foredrag fra seminarer

Overskriftene for årets høstseminar er teknologiutviklingen, lovendringer og som alltid når vi snakker om informasjon blir offentlighet, åpenhet, datadeling og innsyn sentralt.

   Ny arkivlov – vi har spurt Arkivverket om:
   Hvor står arbeidet nå? Hva skal reguleres i forskrift?
   Og, hvordan lage en lov som er enkel å forstå?

Ordene som kan redde fortiden for fremtiden.
Et nytt arkivregelverk er på trappene, og Arkivverket har fått i oppdrag å lage forslag til ny arkivforskrift. Arkivrettens betydning er ikke godt kjent utenfor arkivmiljøet, selv om de fleste offentlige organer og til dels også private virksomheter til daglig påvirkes av reglene. Arkivloven med forskrifter skal sikre at offentlige arkiver blir opprettet, organisert, bevart og gjort tilgjengelige. Regelverket må forstås og brukes av langt flere profesjoner enn dem som til daglig jobber med arkivfaget. Arkivverket har en ambisjon om at et nytt regelverk skal være lettere forstå og bruke enn dagens lov og forskrifter.
v/Elisabeth Harlem Eide, jurist og spesialrådgiver i Arkivverket

Fotspor i datasjøen – eller dokumentasjon av enkeltsaker i løsvekt?
Saksbehandling og annen oppgaveløsning er i endring. Behovene for å begrunne, forklare og dokumentere er i prinsippet stabile, men det er store endringer i forholdet mellom «det som foregår» og sporene det setter. Disse endringene har så vidt passert startstreken, og det er ingen målsnor i sikte. Behovet for å forstå hva som har foregått dekkes ikke lenger godt av dokumentenes prosa, begrunnelser og forklaringer må i større grad finne støtte i de sporene som viser hvordan dokumentasjonen har blitt til. Bør veien videre være mer, eller mindre, normering av arkivdanningen?
v/Herbjørn Andresen, professor ved OsloMet

Anna Kirah - Menneskesentrisk tilnærming i en turbulent tidsalder
Anna Kirah er psykolog, antropolog og ansatt som professor ved Høyskolen Kristiania. Hennes banebrytende kvalitative forskningsmetoder og erfaring fra steder som Boeing og Microsoft har gitt henne global anerkjennelse for sitt arbeid knyttet til behovsdrevet innovasjon (people- centered innovation), tjenestedesign, co-creation og tverrfaglig samarbeid, design thinking, muligheter innenfor sosiale medier, digital konvergens, markedsføring og salg av tjenester og produkter samt hvordan man leder en organisasjon i en turbulent tidsalder. Gjør dere klare for 45 inspirerende minutter!

Den nye bølgen av kunstig intelligens – Generativ KI og store språkmodeller
Siden Teknologirådet ga ut rapporten Kunstig intelligens – muligheter, utfordringer og en plan for Norge i 2018, har utviklingen gått fort. Framveksten av store språkmodeller trent på enorme mengder med data er et vendepunkt for vår tids kraftigste teknologi. Teknologirådets ekspertgruppe for generativ KI vil vurderer hva dette kan bety for Norge, redegjøre viktige perspektiv og kommet med tilrådninger i løpet av høsten.
v/Ellen Strålberg, ansvarlig for prosjekter om kryptovaluta, kunstig intelligens i helse og verdiskapning med data i Teknologirådet

Hvordan bruke kunstig intelligens på en ansvarlig måte? Og hvilke krav vil EUs forordning stille? 
Digdir har laget en veileder for ansvarlig bruk av kunstig intelligens og vil presentere den og si litt om arbeidet med en EU-forordning for KI.
v/Jens Andresen Oseberg, seniorrådgiver i Najonalt ressurssenter for deling av data i Digitaliseringsdirektoratet i Digdir

Årets arkiv! Vi deler ut prisen for Årets arkiv 2023
Norsk Arkivråd deler årlig ut en pris som skal hedre fremragende arbeid og utvikling innen dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring. De som nomineres kan være mange typer enheter som for eksempel avdelinger, seksjoner, produktteam, prosjekter, samarbeidsprosjekter og så videre. Det viktigste kriteriet er at oppgaven de løser er knyttet til utvikling og arbeid innen dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring. 

Hvor finner vi fortidens menneskeskjebner i kommunearkivene
v/Trond Svandal historiker i Arkiv Øst

ca. kl. 16:30 - slutt på første seminardag

ca. kl. 16:45 Mingling med aperitiff, og tapasmiddag

Dag 2

Fremmede makter og åpenhet i forvaltningen
Det stilles krav om åpenhet i forvaltningen, vi skal legge ut mest mulig informasjon om hva vi driver med, for eksempel ved fulltekstpublisering av dokumenter.
Dess mer informasjon vi legger ut på eInnsyn og egne nettsteder, dess enklere blir det for de som ikke har demokratiske hensikter (Russland, Kina m.m.) å bruke denne informasjonen.
Hva tenker sikkerhetsmyndighetene om dette? Hva gjør dette med åpenhet i forvaltningen?
v/Roar Thon, fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Verdier å beskytte (eller: Fri, uavhengig journalistikk)
Norske journalister, ikke minst gravejournalister, gjør flittig bruk av den offentlige informasjonen noen vil beskytte bedre – av sikkerhetshensyn. God informasjonstilgang er en forutsetning for fri og åpen meningsutveksling, og dermed i seg selv en av de verdiene som staten er forpliktet til å beskytte. Hva mister vi om forvaltningen blir mer lukket?
v/Tarjei Leer-Salvesen, gravejournalist og prosjektleder hos Faktisk.no

Utfordringer ved fulltekstpublisering og balansen mellom åpenhet og sikkerhet
Asker kommune og Lillestrøm kommune fikk begge bot fra Datatilsynet for å ha publisert sensitiv informasjon. Kommunene valgte to helt ulke måter å løse dette på.
Erfaringsdeling ved Synnøve Standal, seksjonssjef, Dokumentasjonssenteret i Lillestrøm kommune og Patrick Emilsson, avdelingsleder arkiv og informasjonsforvaltning i Asker kommune

Evaluering av eInnsyn
Norsk Arkivråd har vært pådriver for at Einnsyn skal evalueres og endelig har en slik evaluering kommet inn på regjerningens Open government partnerships [link] handlingsplan og er planlagt gjennomført i 2026. Handlingsplanen er den femte i rekken og Norsk Arkivråd har vært med siden 2013 da vi fikk dokumentasjonsforvaltningsperspektivet inn i dette samarbeidet. Hør mer om vårt engasjement for  dokumentasjonsforvaltning og åpenhet og om vår deltagelse i regjerningens Open Governement Partnership.
v/NAs styreleder Anja Vestvold og styremedlem Jorunn Bødtker

Archive by design - hva betyr det for arkiv og dokumentasjonsarbeidet?
I 2019 hadde høstseminaret et innlegg om innebygd arkivering og nå, fire år senere har European Archives Group, en ekspertgruppe under Europakommisjonen bestående av samtlige europeiske nasjonalarkiv, kommet med en felles anbefaling om Archiving by design som prinsipp for informasjonsforvaltning. Vi spør derfor på nytt: Har det skjedd noen endringer på hvordan man tenker om dette på disse årene? Og hva vil archiving by design bety konkret for oss som jobber innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning?
v/Cathrin Blitzner Møller, seniorrådgiver og leder for Innebygd Arkivering, Arkivverket og Lars Vegard Bachmann, innovasjonsrådgiver i Arkivverket svarer
 
Helhetlig informasjonsforvaltning i Tolletaten
Informasjon er en ressurs som må styres som alt annet, men hvordan få alle delene til å henge sammen?
v/André Neergaard, underdirektør, og Filip Hansen, informasjonsarkitekt, i Tolletaten

Hvordan få mer verdi ut av virksomhetens informasjon ved bruk av AI?
v/Maria Øverdal, Business Consultant Risk & Governance, og Charlotte Renø prosjektleder og seniorkonsulent, i Sopra Steria

Start første dag er kl. 10.00. Denne dagen avsluttes ca. 16.30, med påfølgende middag for de som melder seg på den.
Start andre dag er kl. 09.00. Seminarslutt er kl. 15.15
Lunsj begge dager er kl. 11.30-12.30

Registrering første dag starter kl. 09.00.

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet

Endelige lister er nå sendt Oslo Kongressenter og seminaret dessverre steng for påmelding, 24.11.2023