Høstseminar 2019

Arkivering mellom himmel og hav

15. - 16. oktober 2019 i Oslo

Norsk Arkivråd inviterer til årets høstseminar, 15. - 16. oktober 2019 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Inspirert av «NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø» tar vi blant annet for oss lov om skylagring, fellesløsninger, journalføring, personopplysningsloven og robotenes inntreden.

Dette kan du glede deg til:

Får vi en ny arkivlov? NOUen er sluppet, men hva nå?
Vi skal ta opp noen av forslagene til ny arkivlov til diskusjon. Hva kan innføres allerede nå og hva krever videre utredning?
v/ Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS og Norsk Arkivråd

Dokumentasjonsplikt i annet regelverk
Så langt utvalget har undersøkt, finnes det i dag ikke en samlet oversikt over dokumentasjonsplikter for offentlig sektor. Arkivlovutvalget har fått gjennomført en kartlegging av dokumentasjonsplikter i annet regelverk. Kartleggingen er gjort ved hjelp av tekstsøking i Lovdata og er begrenset til lover og sentrale forskrifter. Kartleggingen ble utført i 2018 av to masterstudenter i forvaltningsinformatikk ved Senter for rettsinformatikk (UiO).
v/ Bendik Johansson, graduate, DNB

Møt Nancy, Nasjonalbibliotekets kunstige bibliotekar
Svein Arne Brygfjeld vil presentere «Nancy», Nasjonalbibliotekets første forsøk på å benytte kunstig intelligens. Arbeidet er i startfasen, men Nancy kan allerede hjelpe til med å klassifisere innhold og gjøre tekstsøk i radio- og tv. Hva kan en «Nancy» gjøre i arkivsammenheng, hva er overførbare bruksområder i digitale arkiver?
v/ Svein Arne Brygfjeld, leder for Nasjonalbibliotekets AIlab

Hvordan RPA kan effektivisere og gi bedre kvalitet
RPA har de senere årene blitt solgt inn som kort vei til effektivisering. Men kan det også bidra til bedre kvalitet?
v/ Vincent Aardalsbakke, leder for RPA / Robotics Process Automation, EVRY Norge

Får vi til digital dokumentasjonsforvaltning med utkast til lov om samfunnsdokumentasjon
v /Kristine Brorson, Consulting Director, Information Management i Sopra Steria

Dokumentasjon i felles systemer – et konsept for «innebygd arkiv»
Utfordringen med fellesløsninger blir adressert i lovforslaget, § 7. Det er ikke et "farvel til proveniens", tvert i mot!
v/ Lars-Martin Kristensen, IT-samarbeidet i Grenland

Arkivfloken - innebygd arkivering
Samfunnet er i konstant endring. Offentlig ansatte håndterer stadig større mengder informasjon i stadig flere kanaler og det samhandles i økende grad på tvers av forvaltningen. Allikevel forblir prosesser og verktøy i høy grad de samme. Samtidig skyter den teknologiske utviklingen fart, og gir helt nye muligheter for automatisering og sømløse tjenester og systemer. Vi har også en ny Arkivlov under utarbeidelse, som vil åpne opp for nye måter å jobbe på. Til sammen utgjør dette faktorer som fordrer til nytenkning og innovasjon på området. Arkivverket har derfor igangsatt en satsning hvor det nå iverksettes flere prosjekter som skal utforske hvordan det offentlige kan dokumentere sine handlinger, prosesser og beslutninger på nye måter gjennom innebygd arkivering.
v/ Cathrin Blitzner Møller, seniorrådgiver i Arkivverket

Arkivverket oppfordrer forvaltningen til å digitalisere sine papirarkiver
I arkivlovutvalgets lovforslag legges det opp til digital avlevering av omtrent hele papiretterslepet i statsforvaltningen. Magasinene er fulle og det er store samfunnsmessige besparelser i å digitalisere. Forvaltningen må selv skanne dokumentene sine for digital avlevering. Klargjøring og istandsetting av arkiv er en kostnad virksomheten selv må bære. Arkivverket vil derfor oppfordre forvaltningen til at de ressurser som uansett skal brukes til dette formålet benyttes til digitaliseringsalternativet.
UDI og Statsministerens kontor har vært med i pilotprosjekt og kommer til oss for å dele sine erfaringer sammen med Stian Norli hos Arkivverket.
v/Stian Norli, Arkivverket, Øyvind Holt, Statsministerens kontor & Aslak Holtan, Utlendingsdirektoratet

Norsk Arkivråds høringssvar - NOU 2019:9
v/ Norsk Arkivråd

Veileder om journalføring og arkivering
Arkivverket jobber med å lage en veileder for journalføring og arkivering for departementene. Vi har spurt om et foredrag der vi får høre om innholdet, men også tanker om hvordan den kan/bør innføres og relevansen for andre som er underlagt arkivforskriften.
v/ Sigrun Rasmussen, spesialrådgiver, Arkivverket

Saksbehandling og arkivering
Hva er forskjellen på saksbehandling og arkivering? Når arkivarene flytter fokus over på saksbehandlingen, hvem skal da være ekspertene på arkivering?
Innlegget som har begeistret og irritert kan du lese her.
v/ Jean-Philippe Caquet, Documaster

Utenrikspolitiske tekster og maskinlæring
UD har tatt i bruk kunstig intelligens for å tolke og klassifisere meldinger og innrapporteringer fra utenriksstasjonene. Øyvind Berget og Ole-Martin Martinsen fra UDs seksjon for analysestøtte og kunnskapsformidling vil fortelle om erfaringene så langt med roboten HAL og hvilke nye områder roboten skal få gå løs på.
v/ Ole-Martin Martinsen, fagdirektør og seniorrådgiver Øyvind Berget, seniorrådgiver, Utenriksdepartementet

Kompetanseprogram personvern og informasjonssikkerhet
v/ Anette Engum, personvernombud, Bærum kommune

Behandling av personopplysninger i dokumentasjonsforvaltningen
v/ Jorunn Bødtker, Norsk Arkivråd

Høsting og sammenstilling av data - hvordan brukes kilder i dag?
v/ Henning Carr Ekroll, Aftenposten

Pressens syn på journalføring
v/ Kristine Foss, rådgiver, Norsk Presseforbund

 

Mikrokurs
Møt Norsk Arkivråds erfarne ressurspersoner til korte og presise mikrokurs om etterspurte tema. Innledere fra NA oppsummerer beste praksis på aktuelle områder. Etterpå blir det erfaringsutveksling blant deltakerne.
v/ Norsk Arkivråd

Vinner av «Årets Arkiv 2019»
Årets arkiv 2019 skal deles ut. Vinneren får anledning til å presentere seg, fortelle om sitt arbeid, og hvorfor nettopp de vant prisen i år. Norsk Arkivråd opprettet prisen for å hedre arkiver i arkivdannende virksomheter, stimulere til utvikling og være til inspirasjon for alle som jobber innen dokumentasjonsforvaltning.
Forslag på kandidater til "Årets arkiv 2019" sendes til Norsk Arkivråd innen 15. september 2019.

Aperitiff og middag
Bli kjent med arkivarer på tvers av organisasjon og sektor under et godt måltid. :)

Velkommen!

Dagsrytme:

Tirsdag 15. oktober

Registrering fra 09:00
10.00 Velkommen
- Får vi en ny arkivlov? NOUen er sluppet, men hva nå?
   v/ Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, KS
- Dokumentasjonsplikt i annet regelverk
   v/ Bendik Johansson, graduate, DNB
11.30-12.30 Lunsj
- Møt Nancy, Nasjonalbibliotekets kunstige bibliotekar
   v/ Svein Arne Brygfjeld, leder for Nasjonalbibliotekets AIlab
- Hvordan RPA kan effektivisere og gi bedre kvalitet            
   v/ Vincent Aardalsbakke, leder for RPA/Robotics Process Automation, EVRY Norge
- Får vi til digital dokumentasjonsforvaltning med utkast til lov om
   samfunnsdokumentasjon
   v /Kristine Brorson, Consulting Director, Information Management I Sopra Steria
- Dokumentasjon i felles systemer - et konsept for «innebygd arkiv»
   v/ Lars-Martin Kristensen, IT-samarbeidet i Grenland

- Innebygget Arkivering
   v/ Cathrin Blitzner Møller, seniorrådgiver i Arkivverket
- Årets arkiv – utdeling, og innlegg v/vinneren
- Mikrokurs
17:00 Slutt for dagen

18.00 Aperitiff
18:30 Middag

Onsdag 16. oktober

09.00 Start
Digitalisering av papirarkiv
v/Stian Norli, Arkivverket, Øyvind Holt, Statsministerens kontor & Aslak Holtan, Utlendingsdirektoratet
- NA sitt høringssvar
   v/Anja Jergel Vestvold, styreleder i Norsk Arkivråd
- Arkivverkets veileder for journalføring og arkivering
   v/ Sigrun Rasmussen, spesialrådgiver, Arkivverket
11.30-12.30 Lunsj
- Hva er forskjellen på saksbehandling og arkivering? Når arkivarene flytter fokus
   over på saksbehandlingen, hvem skal da være ekspertene på arkivering?
   v/ Jean-Philippe Caquet, Documaster
- Utenrikspolitiske tekster og maskinlæring
   v/ Ole-Martin Martinsen, fagdirektør og seniorrådgiver Øyvind Berget,
   seniorrådgiver, Utenriksdepartementet
- Kompetanseprogram personvern og informasjonssikkerhet
   v/ Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune
- Behandling av personopplysninger i dokumentasjonsforvaltningen

   v/ Jorunn Bødtker, Norsk Arkivråd
- Høsting og sammenstilling av data – hvordan brukes kilder i dag?
   v/ Henning Carr Ekroll, Aftenposten
- Pressens syn på journalføring
   v/ Kristine Foss, rådgiver, Norsk Presseforbund

16:00 Vel hjem

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.