Foredrag fra medlemsmøter

2021

Hva kan vi bruke bevaringsvurderinger til i digitale arkiv?
- digitalt foredra
g, i regi av region Øst og region Midt-Norge
2021.10.28 Bevaringsvurdering - dokumentasjonskrav
av Martin Bould, Arkivverket

Digitalt medlemsmøte i region Vest, på Zoom 05.05.202
TEMA: Digitalisering – erfaringsdeling og diskusjon
Digitalisering av henvendelser angående pasientjournaler via HelseNorge.no
Av arkivleder Rolf-Ole Frantzen ved Finnmarkssykehuset HF

Spill motiverer til økt læring!
Av Nina Farahi og Eirik Pedersen, Sikri

SIARD i bruk i Arkivverket
Av Ane Hovdan, seniorrådgiver i Arkivverket

2020

Digitalt medlemsmøte i regi av region Vest, på Zoom 17.11.2020
TEMA: Dokumentasjonsforvaltning i en krisesituasjon
             – erfaringsdeling og diskusjon

Dokumentasjon i en krisetid
Kåseri av Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd
Erfaringsdeling - dokumentforvaltning i ei krise
v/ Ove Sund, Fylkesmennenes fellesadministrasjon
Dokumentasjon i krisetid
v/ Sigrun S. Tengsdal, Norges Handelshøyskole

2019

Workshop i Tromsø 5.12.2019 - Heistale
TEMA: Workshop i heistaler for arkivansatte
Innledning v/ Inger Lise Næss, kommunikasjonsrådgiver ved UiT Norges arktiske universitet

Frokostmøte i Oslo 7.11.2019 - NOU om ny Forvaltningslov
TEMA: Ny forvaltningslov – nytt, men det samme? - hvilke konsekvenser får dette for dokumentasjonsforvaltning?
Innledning v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd

Medlemsmøte i Tromsø 21.10.2019- Arkivlovutvalgets NOU
TEMA: Arkivlovutvalget har levert! – nå begynner høringsarbeidet vårt
Innledning til diskusjon v/ Bjørn Finnes, dokumentasjonssenteret i Nordland fylkeskommune

Medlemsmøte i Oslo 8.10.2019, i samarbeid med OsloMet
TEMA: «Arkivlovutvalget II» Er samfunnsdokumentasjon det samme som dokumentasjonsforvaltning?
Hva vil utvalget med begrepet samfunnsdokumentasjon?
v/ Herbjørn Andresen, førsteamanuensis Oslomet -ABI
Gir loven verktøy for å utføre dokumentasjonsforvaltning?
v/ Anja Jergel Vestvold, styreleder Norsk Arkivråd
Det foreslås en dokumentasjonsplikt, er dette tilstrekkelig for nye teknologier om 10-20 år?
v/ Martin Bould, Chief Consultant CIBER Experis

Medlemsmøte i Stavanger 14.06.2019
TEMA: Skal vi ikke journalføre lenger? - vi diskuterer utkast til ny arkivlov
Innledning v/ regionsutvalget i region Vest og Tor Ingve Johannessen, leder IKA Rogaland

Medlemsmøte i Trondheim 11.06.2019
Tema: Arkivlovutvalget har levert! – nå begynner høringsarbeidet vårt

Forholdet mellom GDPR og arkiv
v/ Helene Wiig Trones, personvernombud i Domstoladministrasjonen

Medlemsmøte i Bergen 7.06.2019
TEMA : Skal vi ikke journalføre lenger? - Arkivlovutvalgets NOU
Innledning v/ regionsutvalget i region Vest
Kommentarer til Arkivlovutvalgets NOU 2019: 9
v/ Anita Haugen Lie, rådgiver i IKA Hordaland

Medlemsmøte i Oslo 5.06.2019
TEMA: Arkivlovutvalget har levert! – nå begynner høringsarbeidet vårt

Innledning v/ Anna Malmø-Lund, sekretær for Arkivlovutvalget og seniorrådgiver i Arkivverket
Kommentarer v/ Emilie Korsvold, arkivansvarlig i Norsk Helsenett
Kommentarer v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd region Øst

Medlemsmøte i Bodø 5.06.2019
TEMA: Arkivlovutvalget har levert! – nå begynner høringsarbeidet vårt
Innledning v/ regionsutvalget i region Nord og Patric Emilsson, oppfølgingsansvarlig for regionene i Norsk Arkivråds landsstyre

Medlemsmøte i Lillesand 4.06.2019
TEMA: Arkivlovutvalget har levert! - nå begynner høringsarbeidet vårt
Innledning v/ regionsutvalget i Norsk Arkivråd region Sør og styreleder i Norsk Arkivråd Anja Jergel Vestvold
Kommentarer v/ Turid Holen, arkivsjef i IKAVA
 

2018

Frokostmøte i Oslo 4.12.2018
TEMA: «Kartlegging av oppgave- og ansvarsfordelingen på arkivfeltet» - rapporten til arkivlovutvalget

Kartlegging av oppgave- og ansvarsfordelingen på arkivfeltet - innspill til arkivlovutvalget
v/Lars-Erik Hansen (PhD) fra Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag ved OsloMet
Arkivorganisering, kommentar
v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd

Fagmøte i Oslo 1.11.2018

TEMA: Tjenesteavtaler for offentlig dokumentasjonsforvaltning
Presentasjon v/ André Neergaard, Norges-Bank & Camilla Helene Fari, Direktoratet for e-helse

Medlemsmøte i Kristiansand 10.09.2018
TEMA 1: Arkivarens hodebry

TEMA 2: Gjennomgang av arkivforskriftene og status for arkivlovutvalget
Presentasjon v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd / Universitetet i Oslo

Medlemsmøte i Tromsø, 13.06.2018
TEMA 1: Nye arkivforskrifter – hva nå?

v/ Marthe Rosenvinge Ervik, Arkivverket
TEMA 2: GDPR og innsyn
Presentasjon v/ Ingvild Stock-Jørgensen, jurist og informasjonssikkerhetsrådgiver ved UiT, Norges arktiske universitet

Frokostmøte i Oslo 4.05.2018
TEMA: Nye arkivforskrifter - hva nå?
Reviderte arkivforskrifter
v/ Øivind Kruse, Arkivverket
Reviderte Arkivforskrifter, kommentarer
v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd

Frokostmøte i Oslo 6.03.2018
TEMA: IKT-sikkerhet - nytt utvalg skal vurdere lovendringer
Hvordan skal arkivaren tenke sikkerhet i et endrende teknologisk landskap?
v/Thomas Sødring, førsteamanuensis, Oslo - Met
IKT-sikkerhet for arkivarer
v/Kristine Synnøve Brorson, senior Consulting Manager, Sopra Steria
IKT-sikkerhet, norsk lovgivning i støpeskjeen
v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd

Medlemsmøte i Kristiansand 4.01.2018
TEMA: Informasjonssikkerhet i arkivet

Presentasjon v/Christer Birkeland, Norsk Arkivråd
TEMA: Digitalisering av offentlig sektor - gevinster
Presentasjon v/Christer Birkeland, Norsk Arkivråd
TEMA: Innspill til arkivlovutvalget
Presentasjon v/ Marianne Høyiklev Tengs, styreleder i Norsk Arkivråd

 

2017
Medlemsmøte i Bergen 15.12.2017
TEMA: Innspill til arkivlovutvalget

Presentasjon v/ Marianne Høyiklev Tengs, styreleder i Norsk Arkivråd

Frokostmøte i Trondheim 17.11.2017
TEMA: Ny personopplysningslov fra 25. mai 2018 – hvordan unngå å bli lovbryter.
Presentasjon v/ Ole-Bjørn Nordland, rådgiver i Rådmannens fagstab Trondheim kommune

Medlemsmøte i Bodø 16. november
TEMA: Digital forsendelse og digital omstilling
Presentasjon v/ Lill Heidi Steen fra UiT Norges arktiske universitet.

Frokostmøte i Oslo 26.09.2017
TEMA: Høring utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett.

Ny personopplysningslov – norsk implementering av EUs personvernforordning
v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd
Ny personopplysningslov på høring
v/ Herbjørn Andresen, førsteamanuensis HiOA

Frokostmøte i Oslo 10.05.2017
TEMA: Hva er egentlig dokumentasjonsforvaltning?
Sluttrapport - Foranalyse for dokumentasjonsforvaltning og arkiv
v/Joachim Fugleberg, rådgiver i Arkivverket
Hva prøver vi å løse?
v/ Pia Virmalainen Jøsendal, seniorrådgiver i DIFI

Frokostmøte i Oslo 5.04.2017
TEMA: Går det for fort i svingene med nok en arkivfaglig høring?
(høring om nytt utkast til Riksarkivarens forskrift)

Presentasjon - v/Geir Walderhaug, Jorunn Bødtker og Liv Heidi Siljebråten. Norsk Arkivråd

 

2016

Møte i Lillesand 6.12., Trondheim 12.12, og Bergen 13.12.2016
TEMA: 1) Arkivforskriften er ute på høring - Norsk Arkivråd presenterer de største og viktigste endringene som er foreslått og gir konkrete tips til hvordan man leverer et høringssvar.
2) Verdenserklæringen om arkiver (Universal Declaration on Archives) - hva betyr denne for oss som jobber i arkiv/dokumentforvaltning?

Presentasjon
- v/Anja Jergel Vestvold, André Neergaard, Marianne Høiklev Tengs og Ingvild Korsnes Daasvand, Norsk Arkivråd

Møte i Lillesand 6.12. 216
Arkivfraglige krav for interkommunale selskaper
v/Grete Gavelstad, Arkivsjef i Kristiansand kommune

Medlemsmøte i Oslo 6.12.2016 - region Øst
TEMA: Hvor går arkivtjenesten i offentlig forvaltning?

Ny arkivforskrift på høring
v/Liv Heidi Siljebråten, Jorunn Bødtker og Geir Magnus Walderhaug - Norsk Arkivråd

Medlemsmøte i Bodø 10.11.2016 - region Nord
TEMA 1: Tilsyn

Arkivverket skal gjennom veiledning og tilsyn sikre bedring av arkivholdet i offentlig sektor og har utarbeidet strategi for dette arbeidet. Erfaringer fra tilsynsvirksomhet.
v/Kjetil Reithaug, Statsarkivar i Kristiansand
TEMA 2: Erfaringer fra tre fusjoner – sett fra et arkivfaglig ståsted
Erfaringer fra tre fusjoner 2009-2016
v/Anita Dahlberg, seksjonssjef UiT Norges arktiske universitet

Medlemsmøte i Trondheim 16.11.2016 - region Midt-Norge
Tema: Arkivene ut av arkivet og behovet for en dokumentasjonspliktbestemmelse i forvaltningsloven.
Dokumentasjonspliktbestemmelser i forvaltningsloven - også kjent som steiniskoaproblemet - uinteressant og irriterende
v/Martin Bould, sjefskonsulent og praksisleder i Ciber, og fast tilsatt førstelektor ved arkiv- og samlingsforvaltningsstudiet på NTNU

Frokostmøte i Oslo 30.08.2016 - region Øst
Tema: Tema: Forvaltningsloven - "virker, virker ikke, virker, virker ikke...."

Forvaltningsloven i støpeskjeen
v/seniorrådgiver Siv Myrvold og rådgiver Anette Ødelien, Justis og beredskapsdepartementet
Forvaltningsloven – Elementer som bør diskuteres (?)
v/Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd Region Øst
Dokumentasjonspliktbestemmelser i forvaltningsloven – også kjent som steiniskoaprolemet – uinteressant og irriterende
v/Martin Bould, sjefskonsulent og praksisleder i Ciber, og førstelektor (eng.) ved arkiv- og samlingsforvaltningsstudiet på NTNU

Frokostmøte i Oslo 08.06.2016 - region Øst
Tema: Hva skal vi gjøre for å arkivere internettsidene våre?

Creating an enduring web -Web archiving in theory and practice
Adrian Brown, Director of the Parliamentary Archives, Houses of Parliament United Kingdom

Medlemsmøte i Tromsø 07.06.2016 - region Nord
Tema: Effektivisering av saksprosesser

Forbedringsprosessene – UiT Respekt for folk og kontinuerlig forbedring
v/Svein Are Tjeldnes, seniorrådgiver, UiT

Medlemsmøte i Bergen 24.05.2016 - region Vest
Tema: Sikker digital post i praksis - hva skjer?

Arkivet - fra papirstøtte til informasjonsforvaltning
v/Rune Kjørlaug, Difi
Status og planer for KS SvarUt/SvarInn
v/Per Ellingsen fra Bergen kommune / Seksjon IKT Konsern

Medlemsmøte i Arendal 25.05.2016 - region Sør.
Tema: Sammenslåing av arkivtjenester

Er du rede til å stå for dine handlinger?
Om lover og retningslinjer vi må forholde oss til når to arkivtjenester skal slås sammen
v/statsarkivar Kjetil Reithaug. Statsarkivet i Kristiansand
3 = 1 kommunereformen i praksis - utfordringer og oppdagelser
v/sekretariatsleder Mette Wiik, Sandefjord kommune
Sammenslåing av fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder
v/arkivleder Øyvind Bjørndal

 

2015

Medlemsmøte i Kristiansand 15.12.2015 - region Sør
Tema: Tilsyn
Erfaringer fra tilsynsbesøk
Grete Gavelstad, arkivsjef i Kristiansand kommune og medlem av regionsutvalget i Norsk Arkivråd region Sør

Frokostmøte i Oslo 3.12.2015 - region Øst
Tema: Ny personvernforordning fra EU, hva betyr det for personvernreglene i Norge?

Ny personvernforordning fra EU, hva betyr det for personvernreglene i Norge?
v/Herbjørn Andresen, førsteamanuensis, HiOA Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Kveldsmøte i Oslo 10.09.2015 - region Øst
Tema: Slippfest for norsk versjon av NS-ISO 30300 "Informasjon og dokumentasjon - Ledelsessystemer for dokumentasjon - Grunntrekk og terminologi.

Hvorfor er en norsk versjon av standarden en milepæl?
v/Martin Bould, leder av Standard Norges komité SN/K177
Hva er de viktigste bidragene med en norsk oversettelse?
v/Geir Magnus Walderhaug, regionstyret NA region Øst

Møte i Oslo 20.05.2015 - region Øst
Tema: Forvaltningspraksis som rettsgrunnlag. Hvem "eier" retten?
Foredrag av professor emeritus Jan Fridthjof Bernt, (Juridisk fakultet UiB)

Møte i Bergen 17.04.2015 - region Vest
Tema: Arkivaren inn i omorganiseringsprosessen

Kort presentasjon av Norsk Arkivråd og arkivarens rolle ved omorganiseringer
v/Marianne Høiklev Tengs, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet,
og leder av Norsk Arkivråd
Kommunereforma: Innhald, ambisjonar og status
v/Ole Bakkebø, fagdirektør Fylkesmannen i Hordaland
Kommunereformen – konsekvenser for arkivene. Hva skjer?
v/Peder Vedde, arkivleder Fylkesmannen i Hordaland,
og medlem av Norsk Arkivråds Region Vest

Møte i Oslo 11.03.2015 - region Øst
Tema: ISO/TR 18128 «Risk assessment for Records processes and systems»

Introduktion til records risk management med baggrund i ISO/TR 18128:2014
v/Tine Weirsøe, MBA, Scandinavian Information Audit

Tema: SAMDOK - Nye metoder for fangst av e-post?
Dokumentfangst fra e-post. Rapport fra SAMDOKs arbeidsgruppe
v/Vilde Ronge, underdirektør, leder av seksjon for bevaring og kassasjon i Riksarkivet
E-postfangst - kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK
v/Jorunn Bødtker, avdelingsdirektør, leder av dokumentasjons- og IT-seksjonen i Finansdepartementet

Kveldsmøte i Oslo 26.02.2015 - region Øst
Tema: ”Hvordan få arkivmessig kontroll på fagsystemene?”
Ola Langnes-Øyen (Utdanningsdirektoratet) og Martin Bould (Evry)
presenterer sitt opplegg for å få oversikt, kategorisere og ta arkivmessig styring over fagsystemene i Utdanningsdirektoratet

 

2014

Møte i Tromsø 12.06.2014  og Bodø 20.11.2014 - region Nord
Tema: Kvalitetssikring av arkivene
Kvalitetssikring av arkivsystemene – Kort om ROS analysen
v/Anita Dahlberg, arkivleder ved UiT Norges arktiske universitet

Møte 30. september 2014 - region Vest
TEMA: Digital kommunikasjon - løsninger og utfordringer

Viktige dokumenter - digital kommunikasjon
v/Peder Vedde, fylkesmannen i Hordaland
SvarUt v/Per Ellingsen, Bergen kommune

Møte 25. september 2014 - region Øst
TEMA: "Gjenstand for saksbehandling..."
Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon. v/Trine Nesland
Trine Neslands bacheloroppgave «Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon – analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften»

Møte 17. juni 2014 - region Øst
TEMA: Ny standard - hvordan organisere dokumentasjonsforvaltning?

Introduction. v/Carlota Bustelo, den internasjonale ISO komiteen
Innledning om hvordan dette kan brukes i Norge v/Martin Bould, Ciber AS
Kort om kommentar om arbeidet med standarisering på norsk. v/Håvard Hjulstad, Standard Norge

20. mai 2014 - region Øst
TEMA: Noark 5 - hvor står vi, hvor går vi?

Jean-Philippe Caquet, Trondheim kommune:
Del I – Prosess mot digitalisering av byggesaksarkiv
Del II – NOARK 5 sett fra Trondheim kommune
Del III – Veien videre med NOARK 5

Christian Lundvang, NXC:
Hva kan Documaster DOTS gjøre for deg

Møte 27. mars 2014 - region Midt-Norge
TEMA: Digital forsendelse i praksis
Hvordan fungerer SvarUt og hva er utfordringene?
Hvilke krav stilles til offentlig forvaltning når det gjelder skriftlig korrespondanse med innbygger?
Sikker digital posttjeneste, Difi
E-forvaltning - anno 2014, Trondheim kommune
SvarUt - offentlig digital post, Trondheim kommune

Møte 7. februar 2014 - region Vest
TEMA: Målekriterier og sjekklister for arkivdanning
Målekriterier og sjekklister for arkivdanning
v/Peder Vedde, av NAs arbeidsgruppe

 

2013

Møte 13. desember 2013 - region Midt-Norge
TEMA: ”Grunnkurs" i Noark 5 - Hvordan gjenspeiles standarden i daglig bruk?
NOARK 5 for dummies (1)
NOARK 5 for dummies (2)
v/Thomas Sødring, HiOA og Jean-Philippe Caquet, Trondheim byarkiv

26. september 2013 - region Øst
TEMA: Tillit til elektroniske dokumenter?
InterPares Trust, L. Duranti, foredrag fra medlemsmøtet 26.09.13,
Digital Diplomaticks, L. Duranti, foredrag holdt på HiOA 26.09.13.

12. september 2013 - region Øst
TEMA. Nye medier - nye arbeidsformer
Sosiale medier - hvordan fungerer de og på hvilke premisser?
v/Kari Steen-Johnsen, Institutt for samfunnsforskning
Noen kommentarer

 

2012

Møte 3. oktober 2012 - region Midt-Norge, og 20. november 2012 - region Øst
Tema: Bevaring- og kassasjonsbestemmelser - Nytt regelverk på høring
Hva er bakgrunnen for høringen? Hva inneholder forslaget om nye bestemmelser? Vektlegging ved høringssvar?
v/Jorunn Bødtker,Finansdepartementet, Dokumentasjons- og IKT-seksjonen
Høringsdokumentene finnes på:
http://arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Hoeringer

Møte 5. juni 2012 - region Vest
TEMA: Har du planlagt for fremtiden, eller har du skandaler i baklommen?
Fremtidsrettett bevaring og kassasjon
v/Trude F. Tveit

29. februar 2012 - region Øst
Tema: "Standarder - hva skal vi bruke dem til?"
Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til?
v/prosjektleder Bjørnhild Sæterøy, Standard Norge
Hvilken standard angår oss i arkivdanningen?
v/Geir Magnus Walderhaug, leder for Norsk Arkivråd Region Øst

2. februar 2012 - region Midt-Norge
Tema: Noark 5. kravspesifikasjoner og praktisk bruk
Hvordan er det lurt å tenke når vi skal utarbeide en kravspesifikasjon?
v/Jean-Philippe Andrè Caquet, rådgiver Trondheim byarkiv
Hvordan fungerer Noark5 i hverdagen?
v/Bjørn Tore Fasmer, rådgiver Skipsregisterene

 

ARTIKLER

Arkivteoretisk kollokvium 29. april 21. mari og 11. juni 2014
Down under: Records continuum-tradisjonen
Tirsdag 29. april
Scott, P. (1966). The Record Group Concept: A Case for Abandonment, American Archivist Vol. 29, no. 4, 493-504
McKemmish S (1994) Are records ever actual? I: McKemmish S, Piggott M (red.) The records continuum: Ian Maclean and the Australian, Archives first fifty years. Australian Archives, Canberra,
tilgjengelig på http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/smcktrc.html  
Onsdag 21. mai
Upward, F.: Structuring the Records Continuum - Part One: Postcustodial principles and properties, Archives and Manuscripts, 24 (2) 1996, tilgjengelig på
http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/recordscontinuum/fupp1.html
Upward, F.: Structuring the Records Continuum, Part Two: Structuration Theory and Recordkeeping, Archives and Manuscripts, 25 (1) 1997, tilgjengelig på
http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/recordscontinuum/fupp2.html
Onsdag 11. juni
Hurley, C. (2005). Parallel Provenance (If these are your records, where are your stories?). Archives and Manuscripts, 33(1), 110-145.
Cook, T. (2000). Beyond the Screen: The Records Continuum and Archival Cultural Heritage.
Tilgjengelig på http://www.mybestdocs.com/cook-t-beyondthescreen-000818.htm

Arkivteoretisk kollokvium 19. og 26. september og 10. oktober 2013 - region Øst
"Diplomatics" - gammel teori for ditigale tider
Torsdag 19. september
InterPARES, Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition, 1: 1,3006-3012
Diplomatics, Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition, 1:1,1593-1601
The impact of digital technology on archival science, Archival Science 1: 39-55, 2001
Torsdag 26. september
Luciana Duranti, (2010),"Concepts and principles for the management of electronic records, or records management theory is archival diplomatics", Records Management Journal, Vol. 20 Iss: 1 pp. 78 – 95
Torsdag 10. oktober
Luciana Duranti (1998): Kap. 1,2 og 5 i “Diplomatics – New uses for an old science”, The scarecrow press, Lanhan and London

Arkivteoretisk kollokvium 24. april og 5. juni 2013 - region Øst
TEMA: "Den postmoderne utfordringen"
Onsdag 24. april
Trusting Records in a Postmodern World, Heather MacNeil (Archivaria 51: 36-47, 2001)
Archival Temples, Archival Prisons: Modes of Power and Protection, Eric Ketelaar (Archival Science 2: 221-238, 2002.)
Postmodernistic Archival Science – Rethinking the Methodology of a Science, Berndt Fredriksson (Archival Science 3: 1–20, 2004)
Onsdag 5. juni
Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts, Terry Cook (Archival Science 1: 3-24, 2001)
Evidence, memory, identity, and community: four shifting archival paradigms, Terry Cook (Archival Science – to be published)

Vekt: 
0