Avlevering av papirarkiv

25. april 2019 i Oslo

Arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål, og arkiv etter nedlagte organ skal avleveres til arkivdepot. Mange har slike papirarkiver som skal avleveres, og i dette kurset går vi gjennom regelverket. Kurset vil også ta opp beregning av kostnader ved avlevering.

Emner som tas opp:

 • Hva er avlevering?
 • Når skal arkiv avleveres? Overordnet prinsipp for ordning av arkiv
 • Kassasjon – og arkivbegrensning
 • Hvordan få oversikt over arkivmaterialet
 • Arkivliste – hva skal listeføres og hvordan ser den ut?
 • Arkivnøkler, oversikter og registre som skal følge avleveringen
 • Pakking og merking
 • Hjelpemidler for listeføring
 • Kontakt med depotet – godkjenning av lister 
 • Planlegging og kostnader ved avlevering
 • Hvem bør ta jobben?
 • Behandling av arkivmaterialet ditt i arkivdepotet

Målgruppe:
Arkivansatte i offentlig forvaltning som har papirarkiver.

Mål:
Etter at kurset er gjennomført skal deltakerne selv kunne ordne og klargjøre arkiv for avlevering.

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktør:
Kari Remseth, frittstående arkivfaglig rådgiver med ulike oppdrag for stat, kommune og private virksomheter.

Foreløpig dagsrytme:

10.00 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.