Sjekklister og veiledninger

sjekkliste_og_figur_mindre.jpg

Norsk Arkivråd jobber med å utarbeide sjekklister og veiledninger til bruk for arkivdanning. Flere vil komme til etter hvert.

Sjekkliste for etterlevelse av offentlighetsloven - april 2014

Veiledning i arbeidsprosessanalyse - mai 2015

Veiledning i arkivarbeid med fagsystemer - desember 2016
Laget av Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet og Norsk Arkivråds seminarutvalg, med støtte fra Arkivverket

Dette dokumentet gir et forslag til hvordan man kan komme i gang. Det vil bli publisert et vedlegg med litteraturhenvisninger og forslag til hvordan man går videre etter en generell kartlegging.