Arkivfaget

Hva gjør en arkivar

Arkivaryrket er mangfoldig, så også alle de forskjellige betegnelsene på folk som jobber i arkiv. Og tjenesten de jobber i. Man kan være historiker og jobbe som arkivar i Riksarkivet. Man kan være førstekonsulent i Finansdepartementets dokumentasjonstjeneste. Eller man kan være RIM (Records Information Manager) i Statoil.

Det som er sikkert er at yrket, og vi som jobber i arkivtjenesten rundt om, både offentlig og privat, blir mer og mer profesjonalisert. Og jo mer informasjon som produseres og spys ut overalt, jo mer er det behov for folk som kan skape orden i kaos, nemlig folk med ekspertise innen kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, arkivarene!

Norsk Arkivråd er primært en organisasjon for arkivdanning og for arkivarer som jobber innen arkivdanningsfeltet. Det vil si at vi er opptatt av det som skjer i det arkiver skapes og at denne danningen skjer på best mulig måte, også i et langsiktig perspektiv. Her finner du derfor en oversikt over de utdanningstilbud som finnes på dette feltet i Norge.

 

Hvordan bli arkivar

Disse studiestedene tilbyr arkivfaglig utdanning i Norge:
 

OsloMet - storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus)

OsloMet tokk over studietilbudet Arkivakademiet, som tidligere ble drevet i samarbeid av Norsk Arkivråd og Riksarkivet. Arkivakademiet er et årsstudium på deltid, som gir 30 studiepoeng. Arkivakademiet er rettet mot ansatte i arkivsektoren. Studiet tar for seg ulike sider av arkivdanningsprosessen. Det omhandler hvordan arkiv skapes og brukes, det juridiske rammeverket, arkivfaglig teori og metode og arkivarens rolle i så vel offentlige som private virksomheter og i samfunnet som helhet.

Arkivakademiet

OsloMet tilbyr videre både et årsstudium og et bachelorstudium i arkivvitenskap, samt et masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap. 

Årsstudium i arkivvitenskap

Bachelorstudium i arkivvitenskap
   
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tilbyr en et 3 årig Bachelorprogram i Arkiv- og samlingsforvaltning.

Arkiv- og samlingsforvaltning

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer hos utdanningsinstitusjonene - sjekk alltid deres sider for endringer og nye eller utdaterte utdanninger.