Seminaret er dessverre avlyst.

Helseseminaret 2013 holdes 
5.-6. november i Kristiansand
   

Fokus for årets seminar er digitale tjenester i hele helse- og omsorgssektoren, det vil si både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Vi vil bl.a. se nærmere på flere temaer;

  • Samhandlingsreformen – hva betyr den for pasient- og sakarkivene?
  • Helseopplysninger –  systemer for overføring av pasientinformasjon
  • Mer nasjonal samhandling og flere felles løsninger også for sakarkivene?

 Seminaret arrangeres på Hotel Norge, Dronningensgate 5, Kristiansand

Seminar avgift:
for Norsk Arkivråds medlemmer kr. 4500,-
for ikke-medlemmer kr. 5000,-.

Hotell
Vi kan tilby enkeltrom på seminarhotellet til kr. 1250,- pr person.

Middag
Felles middag arrangeres på seminarhotellet den 17.09. 
Ønsker du å delta på middagen krysser du av på påmeldingsskjemaet.


Har du spørsmål - kontakt Norsk Arkivråds
sekretariat på 22 20 28 90.
E-post: postmottak@arkivrad.no