Kurs- og seminarplan 2017

Kurs- og seminarplan for 2018 vil bli lagt ut her på nettsiden, og sendt til medlemmene, i slutten av desember.

Seminarer i 2017:

(18. oktober til 19. oktober i Oslo)

Kurs i 2017:

(11. desember til 12. desember i Oslo)
(20. april i Oslo)
(29. august til 30. august i Oslo)
(26. september til 27. september i Oslo)
(04. september til 07. september i Oslo)
(05. april til 06. april i Stavanger)
(23. mars i Kristiansand)
(14. februar til 15. februar i Oslo)