Høstseminar 2018

16. - 17. oktober 2018 i Oslo

Norsk Arkivråd inviterer til sitt årlige høstseminar, 16. - 17. oktober 2018 i Oslo.

Dette kan du glede deg til:

Tirsdag 16. oktober

Digital informasjon om innbyggerne råtner på rot
Dette oppsummerte Arkivverket etter å ha gjennomgått arkivstatistikken for 2017 - Som forventet, sa vi i Norsk Arkivråd.
Riksarkivar Inga Bolstad kommer og åpner seminaret med sitt innlegg.

eFormidling - del 1

 • Olav Skarsbø, seniorrådgiver for Digitale fellesløsninger og Marked og tjenesteoppfølgning i Difi, vi snakke om eFormidling sin status i sektoren.

Opplæring og brukerstøtte

 • Anders Dysvik, Professor, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, skal snakke om digital kompetanse og endring. Arkiv- og dokumentasjonsfunksjonen har i stor grad en opplæringsrolle - hvordan nå fram? Hvordan kan eget tankesett om egen læring, endring og kreativitet fremme endring, i motsetning til fastlåst tenkemåte som hindrer endring?

GDPR - Ny personopplysningslov og dokumentforvaltningen

 • Herbjørn Andresen, førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitetet, skal fortelle oss hva en ny personopplysningslov kan betyr for arkiv- og dokumentasjonsforvaltningen. Hvilke gjøremål og aktiviteter generer GDPR for virksomhetene - skjerpede krav til å gjennomføre og dokumentere vurderinger, rutiner og beslutninger.
 • Leverandørene Acos, Evry og Tieto vil fortelle hvordan personvern løses i deres sak- og arkivsystemer - er det faktisk mulig å kassere og slette? I offentlig forvaltning der det er et behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger gjennom arkivlov med forskrifter og bevarings- og kassasjonsplaner vil dette «overstyre» slettebestemmelsene i GDPR. Der det er kassasjonsbestemmelser som inkluderer personopplysninger, vil kravet til at kassasjon gjennomføres bli skjerpet. Vi har derfor bedt leverandørene å si noe om hvordan kassasjon/sletting i praksis utføres i produktene de leverer og hvilke «spor» som blir igjen.
       Acos v/Ivar Wessel Thomassen, direktør fag & innovasjon
       Evry v/Ragnar Sturtzel
       Tieto v/Knut-Erik Gudim
 • Oppfølging og spørsmål fra salen.
 • Tove Reitan, seniorkonsulent i Forsvaret, forteller om deres innsynsportal

Robotene kommer

 • Anders Mærøe, fra Sem & Stenersen Prokom, forteller og demonstrerer. Flere kommuner har tatt i bruk chatboten Kommune-Kari, utviklet av Sem & Stenersen Prokom for å svare mer effektivt på spørsmål fra innbyggerne. Hvordan fungere det?
 • Ola Langnes-Øyen fra Utdanningsdirektoratet skal snakke om BAR - Bertil som arkivar. Kan roboten Bertil jobbe som arkivar?

Aperitiff og middag
Bli kjent med arkivarer på tvers av organisasjon og sektor under et godt måltid. :)

 

Onsdag 17. oktober

Arkivlovutvalget
Martin Hill Oppegaard, Arkivlovutvalgets sekretær, gir oss innsikt i hvordan utvalget jobber med punktene i sitt mandat, og hvor langt de har kommet i arbeidet. Etter at utvalget ble nedsatt inviterte Norsk Arkivråd alle sine medlemmer til å komme med innspill. Disse resulterte i to innspill til utvalget. Første del av innspillet ble presentert utvalget på et møte i februar. I juli sendte vi utvalget del 2 av innspillet og svarte på noen oppfølgingsspørsmål. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. mars 2019.

Farvel Noark?
Menon Economics kommer og forteller om evalueringen de har gjort for arkivlovutvalget. Skrotes Noark-standarden? v/Sveinung Fjose og Øyvind Handberg, Menon Economics
I etterkant blir det tid for kommentarer og spørsmål - Arkivlovutvalget ønsker fremdeles innspill!

eFormidling - del 2
Øyvind Nilsen, Prosjektleder Ephorte Driftssenter, Fylkesmannen i Nordland vil dele erfaringer og råd for å komme i gang med eFormidling.

Årets arkiv
Årets arkiv 2018 skal deles ut. Vinneren får anledning til å presentere seg, fortelle om sitt arbeid, og hvorfor nettopp de vant prisen i år. Norsk Arkivråd opprettet prisen for å hedre arkiver i arkivdannende virksomheter, stimulere til utvikling og være til inspirasjon for alle som jobber innen dokumentasjonsforvaltning.

Lean Coffe
Kanskje du har vært med på fjorårets Lean Coffe, kanskje dette konseptet er nytt for deg. Det bli i hvert fall en gylden anledning til å diskutere og utveksle erfaringer! Det vil være mulighet til å velge mellom disse tema:

 • Opplæring og brukerstøtte
  Ny arkivhverdag - hva gjør det med behov for læringskultur, opplæring og brukerstøtte?

 • GDPR
  Hva betyr det for arkivene?

 • Robotteknologi (RPA)
  Arbeidsprosesser i arkivet som er lavthengende frukter.

Hemmelige kalendere
Kristine Foss
, jurist i Norsk Presseforbund redegjør for Norsk Presseforbund sitt syn på høringen fra Justisdepartementet om å unnta elektroniske kalenderoppføringer fra lovens virkeområde.

Tjenesteavtaler og Dokumentasjonsforvaltning
André Neergaaard, fra Norges Bank, skal snakke om Tjenesteavtaler. Erfaring med etablering av tjenesteavtaler for leveranse av dokumentasjonsforvaltningstjenester.  Hva er det og hvordan kan man gjøre det?

 

Dagsrytme:

Tirsdag 16. oktober
fra 9:00                      Registrering

10:00                         Velkommen
12:30-13:30               Lunsj
17:40                         Seminarslutt

18.00                         Aperitif
18:30                         Middag

Onsdag 17. oktober

  9:00                         Start
11:30-12:30               Lunsj
15:30                         Vel hjem

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.