Høstseminar

Høstseminaret avholdes 18. - 19. oktober 2017.

 Temaer i år er blant annet:
- Personvernforordningen – arkivmessige konsekvenser

- Internkontroll for arkiv
- Hva krever digitaliseringen av oss?
- Arkivregelverket under endring
- Robotteknologi
- Er NOARK blitt en sovepute eller har vi alle sovet i timen?

Detaljert program nedenfor

Program onsdag 18. oktober
 9:00    Registrering
10:00   Velkommen   
10.05   SKATEs prosjekt for Dokumentasjonsforvaltning – frampek og utfordringer
            Oppfølgingen har startet, og vi får ferske nyheter fra prosjektet
            v/ Lars-Martin Kristensen og Joachim Fugleberg, Arkivverket
10:35   Hva krever digitaliseringen av oss? Kompetanse – roller – organisering
            v/Vilde Ronge, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet
11:05   Ny bok: «Daglige arkivrutiner - Arkivdanning i prinsipp og praksis»
            v/Lars Buskø Gustavsen, forfatter
11:30   Lunsj   
12.30   Robotene kommer – innledning
            v/Berit Johnsen og Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd
12.35   Chatbots
            v/Geir Børdalen, investeringsansvarlig i NRK og hovedprosjektleder for NRK
            Origo- prosjektet

13:05   Robotene kommer - Introduksjon om RPA
            Hva er kunstig intelligens, hva kan det brukes til og hvordan må man bygge
            compliance inn i jobben som utføres?
            v/Ingvar Larsson, CEO i Knowit Decision AS
13:35    Anzyz Artificial Intelligence -Back to the future - The future is here!    
             Våre forventninger har endret seg, digitale brukere forventer mer og
             etterlater seg digitale spor - Kan det utnyttes?
             v/Knut F. Ramstad, COO I Anzyz Technologies AS
13:55    Robotteknologi i praksis
             v/Preben Høeg Hafsaas, manager & Erik Lien, partner i Avo Consulting
14.15   Pause
14:35   Bli kjent med din nye kollega epostroboten!
            Programvareroboter kan programmeres til å håndtere alle typer
            saksbehandling og rutineoppgaver. Se praktiske eksempler på
            hvordan robotene jobber og hør mer om hvilke oppgaver som
            egner seg til automatisering.
            v/Vincent Aardalsbakke. Leder for RPA / Robotics Process Automation i Evry
14.55   Bergen kommune har ansatt en digital medarbeider – Digifrid
            Digifrid er en trofast og lojal medarbeider som jobber døgnet rundt og tar
            sjelden lunsj eller ferie. Med andre ord en perfekt ansatt? Alt arbeid som
            en vanligbruker kan gjøre på en PC kan Digifrid også gjøre. Forutsetningen
            er at det ikke kreves at man skal ta avgjørelser som ikke er basert på regler;
            2 + 2 skal alltid være 4..
            v/Kjersti Steindal, Programleder for Digitalt førstevalg i Bergen kommune
15:25    Lean kaffe / diskusjonsgrupper
16:30    Konferanseslutt    
16.30    Aperitiff    
17.00    Middag med utdeling av «Årets arkiv 2017»
            utdeling v/ Svein Harberg, stortingsrepresentant for Høyre, leder av familie-
            og kulturkomiteen (2013-2017)

Program torsdag 19. oktober
 9:00    Innledning    
09:05   Er NOARK blitt en sovepute eller har vi alle sovet i timen?
            NA har i sitt innlegg på digi.no utfordret leverandørene. Arkiveringen i
            offentlig sektor er overmoden for innovasjon og vi mener Noark har blitt
            en hvilepute for leverandørene.
            Kommentarer fra:
            Marianne Høiklev Tengs, styreleder i Norsk Arkivråd
            Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør i Arkivverket
            Knut-Erik Gudim, Principal Product Manager i Tieto
            Cecilie Kornsæther, spesialrådgiver i Oslo byarkiv

            Diskusjon og oppsummering
10:45   Pause
11:10    Blockchain – ingen er original
             Ny teknologi oppstår stadig vekk. Vi snakket eks mye om algoritmer en
             stund, og nettskyen har opptatt oss mye siste årene. Nye teknologier
             utfordrer tankesettet vårt, og kaster rundt på hvordan vi arbeider.
             Ikke nye alle nye teknologier overlever, noen forblir "hyper" og døgnfluer.
             Andre blir populære – som epost og sosiale  media. Det er viktig å følge
             med på og utforske ny teknologi. En av de nyere teknologiene som tas mer
             og mer i bruk, som ser ut til ikke å bli en døgnflue, og derfor bør utforskes
             videre av arkivfeltet er blokk-kjede.      
             v/ Svein Ølnes, Vestlandsforsking
11.35    Personvernforordningen
             v/Helge Veum, avdelingsdirektør i Datatilsynet
12:00    Lunsj
13:00    Arkiv-Kahoot
             v/Ola Langnes-Øyen, Norsk Arkivråd
13:20    Arkivregelverket under endring   
             - Arkivlovutvalget
             Kort redegjørelse for lovutvalgets arbeid.
             v/Christian Reusch, leder av utvalget
             Vi tar også opp utvalgets sammensetning og mandat. I mandatet står det
             blant annet at «Utvalget skal også innhente synspunkter fra et utvalg
             berørte instanser om erfaringer med praktiseringen av arkivregelverket,
             herunder fagmiljøer med kjennskap til digitalisering av offentlig sektor og
             representanter fra IKT-sektoren, samt relevante organisasjoner med
             særskilt interesse i arkivdanning, -bevaring og bruk.»
             Hva bør NAs synspunkter på dette være – presentasjon og diskusjon
             - Personvernforordningen – arkivmessige konsekvenser
             EUs personvernforordning trer i kraft 25. mai 2018. Er du forberedt?
             v/Norsk Arkivråd
14.20    Pause
14.40    Internkontroll  – den nye arkivplanen?
             Sist oppdatert 2004 stod det på en arkivplan jeg fikk se i vår. Virksomheten
             hadde ikke sett hvilket godt styrende dokument arkivplanen kan være. Vil
             endring i arkivforskriften til internkontroll hjelpe oss med å se dette?
             Jeg tror det og vil se på hvordan ISO 30300 kan være en rettesnor.
             v/Kristine Brorson, Senior Consulting Manager i Information Management i
             Sopra Steria    

15:10    Vinneren av Årets arkiv 2017
             Årets vinner får 20 minutter til å fortelle hvorfor nettopp de fikk prisen.
             Trolig får du tips og inspirasjon å ta med deg til din egen virksomhet!
15:30    Arkivverkets ambisjoner  
             v/Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør i Arkivverket
16:00    Slutt       

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.