Regjeringen avlyser planene om et arkivdepot for papir på Tynset. I stedet vil den legge et digitaliseringsanlegg for arkivsektoren dit.Det er også klart at Arkivverkets forslag om satsning på eArkiv som felleskomponent i forvaltningen ikke får penger.

NAs styreleder Marianne Høiklev Tengs og Vilde Ronge, NAs representant som styremedlem i ICAs seksjon SPA (Section of professional Associations) har deltatt på ICAs konferanse på Reykjavik.

Computerworld har publisert en artikkel om at «Søkekaos truer effektiviteten og forsinker saksbehandling». Infact har gjort en undersøkelse for Virtualworks, og den viser at norske arbeidstakere bruker svært mye tid på søk og gjenfinning.

Det 7. norske arkivmøtet arrangeres på Quality Hotel Expo på Fornebu 5.-6. april 2016. Arrangementskomiteen jobber med programmet, og vil gjerne ha hjelp. Derfor inviterer den til å sende inn forslag om foredragsholdere og temaer.

Norsk Arkivråd har levert høringssvar om Noark 5 tjenestegrensesnitt.

Norsk Arkivråd har svart på høring fra Difi om revisjon av Forskrift om IT-standarder i forvaltningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå publisert en oppdatert veileder til eForvaltningsforskriften.

NA ønsker å spille en aktiv rolle i arbeidet med en revisjon av arkivforskriften, og har både deltatt på møte om dette hos departementet i juni og sendt inn et skriftlig innspill. 20. august har departementet innkalt deltakerne fra forrige møte til et nytt møte.

Det syvende norske arkivmøtet arrangeres 5.-6.april 2016 på Quality Hotel Expo Fornebu. Konferansen arrangeres av Riksarkivaren, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk Arkivråd.

NA har bedt om innsyn i noen av planen for overgang til Sikker digital postkasse.

Sider