Arkivlova med forskrifter skal revideres. Norsk Arkivråd har skrevet brev til Kulturdepartementet for å minne dem på hvor viktig det er å tenke helhetlig når det gjelder arkiv, og at god arkivdanning er en forutsetning for kvaliteten på fremtidens arkiver. Vi har mye kompetanse på arkivdanning, og har oppfordret departementet til å ta oss med i revisjonsarbeidet.

Open Government Partnership (OPG) er et internasjonalt prosjekt som har som mål å øke kvaliteten på offentlige tjenester og å gjøre offentlig forvaltning mer ansvarlig overfor innbyggerne. Norge er med i prosjektet. Nå skal den norske handlingsplanen oppdateres, og Norsk Arkivråd har levert høringssvar.

På Universitetet i Oslo, Galleri Sverdrup, er det nylig åpnet noe så sjeldent som en utstilling om arkiv.

Manglende journalføring av e-post til forsvarsministeren fører til trøbbel. Hun har beklaget manglende journalføring og lover å rydde opp!

EU må ikke forby datalagring, men tvert i mot sørge for at arkivene blir tatt godt vare på og at tilgangsstyringen er god. Hvis ikke, står vi overfor trusselen om et felles, europeisk hukommelsestap! Det er ICAs syn på EUs planer om å få gjennom et hastevedtak om sletting av personopplysninger.

I forbindelse med utdelingen av prisen Årets arkiv valgte juryen i år også å dele ut en hederspris. Arkivleder Tine Berg Floater mottok prisen, bildet "Den blå åkeren" av Ellen Edminson, på vegne av JDs Dokumentsenteret.

Prisen Årets arkiv ble delt ut under det 6. norske arkivmøte i i dag. Årets vinnere er Trondheim byarkiv.

Nesten fire hundre arkivarer er samlet til arkivmøte i Ålesund. Vi skriver reisebrev fra møtet hver dag. Etter utallige oppfordringer har vi også lagt ut Vilde Ronges tale ved festmiddagen 18. april.

Stortinget har behandlet arkivmeldingen i dag. De borgerlige partiene, som utgjør mindretallet i Familie- og kulturkomiteen, gjentok sitt ønske om at regjeringen skal utarbeide en nasjonal strategi for arkivdanning. Det støttes dessverre ikke av stortingsflertallet.

Vilde, som er leder for NA, deltar på AIIMs (Association for Information and Image Management) årskonferanse i New Orleans 20.-22. mars og vil sende hjem reisebrev fra hver av konferansens tre dager. Vi har nå mottatt siste reisebrev, nr. 4.

Sider