Over hundre nye arkivstudenter starter i disse dager sine studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kulturrådet har nå offentliggjort arkivstatistikken for 2012. Fra neste år overtar Riksarkivaren denne oppgaven, og da får vi håpe på at det ikke bare er depotdelen som dekkes.

Arkivlova med forskrifter skal revideres. Norsk Arkivråd har skrevet brev til Kulturdepartementet for å minne dem på hvor viktig det er å tenke helhetlig når det gjelder arkiv, og at god arkivdanning er en forutsetning for kvaliteten på fremtidens arkiver. Vi har mye kompetanse på arkivdanning, og har oppfordret departementet til å ta oss med i revisjonsarbeidet.

Open Government Partnership (OPG) er et internasjonalt prosjekt som har som mål å øke kvaliteten på offentlige tjenester og å gjøre offentlig forvaltning mer ansvarlig overfor innbyggerne. Norge er med i prosjektet. Nå skal den norske handlingsplanen oppdateres, og Norsk Arkivråd har levert høringssvar.

På Universitetet i Oslo, Galleri Sverdrup, er det nylig åpnet noe så sjeldent som en utstilling om arkiv.

Manglende journalføring av e-post til forsvarsministeren fører til trøbbel. Hun har beklaget manglende journalføring og lover å rydde opp!

EU må ikke forby datalagring, men tvert i mot sørge for at arkivene blir tatt godt vare på og at tilgangsstyringen er god. Hvis ikke, står vi overfor trusselen om et felles, europeisk hukommelsestap! Det er ICAs syn på EUs planer om å få gjennom et hastevedtak om sletting av personopplysninger.

I forbindelse med utdelingen av prisen Årets arkiv valgte juryen i år også å dele ut en hederspris. Arkivleder Tine Berg Floater mottok prisen, bildet "Den blå åkeren" av Ellen Edminson, på vegne av JDs Dokumentsenteret.

Prisen Årets arkiv ble delt ut under det 6. norske arkivmøte i i dag. Årets vinnere er Trondheim byarkiv.

Nesten fire hundre arkivarer er samlet til arkivmøte i Ålesund. Vi skriver reisebrev fra møtet hver dag. Etter utallige oppfordringer har vi også lagt ut Vilde Ronges tale ved festmiddagen 18. april.

Sider