Riksarkivaren har nå vedtatt nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950. Bestemmelsene trer i kraft 1. februar 2014.

Norsk Arkivråd har spurt Difi og Riksarkivet om hvilke planer og tiltak de har for å sikre at krav til saksbehandling og arkivering ivaretas i alle ledd ved videre utvikling av digital innrapportering.

Norsk Arkivråd ønsker å være der medlemmene er! Derfor har vi registrert oss på Instagram. Nå inviterer vi våre medlemmer og andre interesserte til å bli med i fotokonkurransen #mittarkiv

Det aller første kullet av Arkivakademiet på HiOA har avlagt sin første eksamen - med strålende resultater. Ingen av studentene har fått dårligere karakter enn D. I følge Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved HiOA har det aldri hendt før!

I 2013 vant Trondheim byarkiv prisen Årets arkiv. Vet du om et arkiv som du synes fortjener å få denne utmerkelsen i 2014? Det er fullt mulig å foreslå arkivet man selv jobber i. Og husk, det er ikke nødvendig å oppfylle alle kravene i statuttene, det er tilstrekkelig å oppfylle ett for å kunne bli nominert! Frist: 1. februar.

Norsk Arkivråd har sendt høringssvar til FAD. Vi foreslår at det opprettes nye innkjøpskategorier hvor en sentral samordningsenhet vil kunne inngå og forvalte rammeavtale på vegne av små statlige virksomheter for arkiv- og saksbehandlingsløsninger.

Er du arkivar, document controller, information manager, eller kanskje informasjonskunstner? Eller noe helt annet? Hvilke begreper er det egentlig som best beskriver arkivprofesjonen i dag? Bli med og diskuter!

Digital kommunikasjon som hovedregel, er prinsippet som ligger til grunn for digitaliseringen av offentlig sektor. Likevel kommuniserer både store og små offentlige virksomheter med hverandre via papirpost.

Fra nyttår kommer det nye regler om innsyn i lønnsopplysninger. Da får man rett til å kreve innsyn i sine kollegers lønn.

De nye reglene, som trer i kraft neste år, innebærer at elevmapper ikke lenger kan kasseres. Hovedbegrunnelsen er at elevmappene inneholder viktig rettighetsdokumentasjon som ikke bør slettes. Datatilsynet er skeptisk til de nye bestemmelsene.

Sider