Integrasjon mellom rekrutteringssystem og arkivsystem – journalføringsplikten

Har du lest siste nummer av Arkivråd? Riksarkivaren har nå endret syn på hvordan stillingssøknader skal journalføres/importeres. Les mer på side 23!

Men hva betyr dette for selve tilsettingsprosessen (saksbehandlingen) - er det noen som har meninger om det?
Kommenter på vår Facebookside