Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar                                                                                               

NA leverte i juli andre del av sitt skriftlige innspill til arkivlovutvalget. Her utdyper NA sine synspunkter på Struktur, virkeområde og reguleringsnivå Arkivansvar Dokumentasjon og arkivvurderingsprosessene Bevaringsvurdering til Arkivverket/depot og plan for overføring Internkontroll
Justis- og beredskapsdepartementet har 4. juli sendt på høring et foreslag til endringer i offentleglova, sivilombodsmannsloven og arkivforskriften.
Hils på medlemmene i Norsk Arkivråds landsstyret 2018.​
Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv.
Section of Professional Associations (SPA), seksjonen for arkivorganisasjoner I International Council on Archives (ICA), arrangerer for andre gang en arkivfilmfestival.
Lørdag 9. juni 2018 feires den internasjonale arkivdagen. International Council on Archives (ICA) står i spissen for å samle alle initiativene og på sidene til ICA kan man finne et interaktivt verdenskart som viser massevis av arrangementer over hele kloden.
- Konkret jobbing med konkrete resultater som kan brukes hjemme! av Vilde Ronge